Detta är en artikel från TT.

15 nya dödsfall med covid-19

Telegram från TT / Omni
12 October 2021, 14.07

15 nya dödsfall med bekräftad covid-19 har rapporterats, meddelar Folkhälsomyndigheten. Sammanlagt har 14 920 smittade personer avlidit i Sverige.

Totalt har 1 159 560 personer i Sverige nu bekräftats smittade med covid-19.

7 197 950 personer har fått minst en dos vaccin mot covid-19, baserat på vad regionerna har rapporterat in till det nationella vaccinationsregistret. Det motsvarar 84,3 procent av befolkningen (16 år och äldre).

Av dessa har 6 752 103 fått två doser, motsvarande 79,1 procent av befolkningen som är 16 år eller äldre.

De nytillkomna dödsfallen i Folkhälsomyndighetens statistik har i de flesta fall inträffat flera dagar tidigare, och de dödsfall som inträffat i närtid finns inte med på grund av eftersläpning i rapporteringen. Detta innebär att uppdateringen visar inrapporterade dödstal, inte dödstalet för just den dagen.