167 nya dödsfall i covid-19

Telegram från TT / Omni
13 jan. 2021, 14.02

Ytterligare 167 dödsfall med bekräftad covid-19 har rapporterats i Sverige, meddelar Folkhälsomyndigheten.

Totalt har 9 834 smittade avlidit i landet.

Sammanlagt har 512 203 personer i Sverige bekräftats smittade av covid-19.

De nytillkomna dödsfallen i myndighetens statistik har i de flesta fall inträffat flera dagar tidigare, och de dödsfall som inträffat i närtid finns inte med på grund av eftersläpning i rapporteringen. Detta innebär att den dagliga uppdateringen visar inrapporterade dödstal, inte dödstalet för just den dagen.