Foto: Anders Wiklund/TT

18 döda i Stockholm senaste dygnet

Antalet drabbade av covid-19 har ökat kraftigt i Region Stockholm. Totalt har 37 patienter dött – varav 18 det senaste dygnet.

– Stormen är här. Vi vet inte hur stark den kommer att bli, men vi är mitt uppe i den, säger Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Telegram från TT / Omni
25 mars 2020, 17.52

1 070 personer är bekräftat smittade, 300 vårdas vid sjukhus och 65 personer intensivvårdas. De smittade över 70 år gamla blir betydligt fler.

– Vi har en ganska markant ökning av antalet smittade, säger Eriksson.

Vården är i stort behov av både skyddsutrustning och personal.

– Vi ber alla med sjukvårdsutbildning att bidra så mycket de kan. Vi tar emot all hjälp som vi kan få, för det behövs nu, säger Björn Eriksson.

Han tillägger att medarbetare som nyligen gått i pension ombeds komma tillbaka till arbetet, och att de som arbetar deltid ombeds gå upp i arbetstid.

Samtidigt styrs vården om för att möta den krävande situationen.

– Vi fokuserar nu endast på akutsjukvård som inte kan vänta. Vården förändras helt under några veckor, säger Eriksson.

Enligt Björn Eriksson väntar en tuff tid för Stockholmsvården, men tillägger att vårdpersonalen gör enastående insatser.

– Jag vill tacka vårdens medarbetare och deras familjer.