Foto: Jonas Ekströmer/TT

180 personer avlidna i covid-19

180 personer har hittills avlidit i covid-19 i Sverige enligt de senast inrapporterade siffrorna. Drygt 4 400 personer har bekräftats vara smittade.

Telegram från TT / Omni
31 mars 2020, 14.10

– Det vi vet i dag är att det är 180 avlidna i Sverige, säger biträdande statsepidemiolog Anders Wallensten på Folkhälsomyndigheten vid den dagliga pressträffen.

Bland dessa var 75 kvinnor och 105 män. De flesta av de avlidna, 75 personer, återfinns i åldersgruppen 80–90 år, medan 42 var 70–79 år gamla. Den tredje största gruppen, med 41 personer, var 90 år eller äldre när de dog till följd av covid-19, som sjukdomen kallas. Det innebär att bland de avlidna hittills så har 88 procent varit 70 år eller äldre.

Enligt de senaste siffrorna har 4 435 fall av smitta rapporterats, varav 407 under det senaste dygnet. 358 vårdas eller har vårdats på IVA.

Än så länge finns inga siffror gällande hur många som skrivits ut efter att ha intensivvårdats.

– Vi har inte det sammanställt. Det är klart att den typen av uppgifter bör gå att få fram. Men det är många som skrivs ut och många som tillfrisknar. Det ska man inte glömma, det är ett viktigt signalvärde i det, säger Wallensten.

Han kommenterade också regeringens besked tidigare om att ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram en plan för att testa fler för covid-19.

– Viktigast är även fortsättningsvis att patienter och intagna på sjukhus måste kunna testas. I andra hand måste de som vårdar på sjukhus och äldreboenden testas för att upprätthålla arbetet. I tredje hand önskar vi också att man kan testa andra samhällsviktiga grupper för att hålla i gång folk i arbete på ett bra sätt, säger Wallensten.

Vid presskonferensen deltog också Johanna Sandwall som är krisberedskapschef på Socialstyrelsen. Hon berättade att det fortfarande inte finns något nationellt lager av skyddsutrustning.

– Det som går in går ut direkt. Vi hanterar enbart akuta behov i regionerna.