M KU-anmäler hanteringen av asylmottagandet

Moderaterna KU-anmäler nu regeringen för hanteringen av de många asylsökandena hösten 2015.

Partiet vill veta vad regeringskansliet egentligen visste om vad som komma skulle.

Bakgrunden är den utredning om flyktingmottagandet som kom i början av mars och som konstaterade att regeringen hade kunnat styra myndigheterna tydligare och fått igång beredskapen tidigare.

Centralt för regeringens agerande var Migrationsverkets juliprognos 2015, som inte visade på någon dramatisk ökning av flyktingströmmen. Tvärtom skrev myndigheten ned prognosen något. Men utredaren Gudrun Antemar konstaterade i sin utredning att det ganska snart efter att juliprognosen hade publicerats stod klart att den inte stämde.

Enligt Antemar så fanns också denna information i regeringskansliet, men den fördes inte vidare.

Ansvarig statssekreterare vid den tiden var nuvarande EU- och handelsminister Ann Linde. Hon har tillbakavisat utredarens påståenden.

– Nej, det stämmer inte. Det stämmer inte alls, jag ledde regeringens krishantering under inrikesministern som har ansvar för detta, och då följde man händelser på daglig basis, sade Ann Linde i mitten av mars.

Moderaterna nöjer sig dock inte med detta utan vill nu att KU granskar frågan.

TT