Detta är en artikel från TT.

30 500 förlorade jobb – kan bli många fler

Telegram från TT / Omni
24 May 2020, 06.00, uppdaterad 24 May 2020, 09.22

Redan nu har 30 500 personer inom besöksnäringen blivit av med jobben på grund av coronakrisen och om det inte blir några lättnader i reserekommendationerna kan över 80 miljarder kronor i intäkter från turismen gå förlorade.

– Det är en extremt allvarlig situation. Nu är frågan om det blir en dålig eller katastrofal sommar, säger Jonas Siljhammar, vd för branschorganisationen Visita.

Näringsminister Ibrahim Baylan (S) delar den bilden.

– Besöknäringen är utan tvekan en bransch som drabbats väldigt hårt. Vi ser att coronakrisen har drakoniska konsekvenser på vår ekonomi och vår besöksnäring, säger han.

Jonas Siljhammar säger att mycket står på spel om inte folk börjar boka sin semester.

– Man kan ju nå en hel del på två timmar och man ska inte vara rädd för att boka längre bort heller för den delen. Reserekommendationerna kan ju förändras. Om man låter bli bokningssajterna och bokar direkt med hotellet vet man ju exakt vilka bokningsregler som gäller, säger Jonas Siljhammar.

Beskeden dröjer

Besöksnäringen i Sverige omsätter 200 miljarder kronor om året och enligt Visitas prognoser riskerar mellan 55,3 miljarder och 82,4 miljarder kronor att gå förlorade, beroende på om de nuvarande reserestriktionerna ligger kvar eller om det sker lättnader. Om det fortsätter som nu beräknas intäktsbortfallet till den högre summan.

– Just nu är vi på den negativa sidan i prognosen på grund av ett dåligt bokningsläge. Det är många verksamheter som inte kan öppna och de måste också kunna planera. Det är inte bara att trycka på en knapp, säger Jonas Siljhammar.

Ibrahim Baylan förstår att besöksnäringen väntar på besked om hur det ska bli med det inhemska resandet i sommar.

– Det är klart att det är något jag själv hoppas på. Men vi måste påminna oss om att vi fortfarande är i ett skede där vi bekämpar smittan och det fortfarande råder ganska stor osäkerhet.

TT: Kommer det snart ett besked om hur vi ska få resa i Sverige under sommaren?

– Det är ett arbete som pågår på Folkhälsomyndigheten. Det här är förstås en balansakt. Även om kurvan har flackat ut och det känns som det går åt rätt håll vet vi att det fortfarande dör människor. Samtidigt måste vi försöka hitta sätt att få i gång hjulen igen, säger Ibrahim Baylan.

9 000 hotade företag

Svensk Handels Utredningsinstitut (HUI) har tidigare kommit fram till att 9 000 företag och 85 000 jobb inom besöksnäringen riskerar att försvinna på grund av coronakrisen. Beräkningen gjordes före regeringens stödpaket, som bland annat innebär stöd för korttidspermitterade.

Nu har HUI:s siffror uppdaterats och fortfarande är lika många företag hotade, medan antalet hotade jobb är något lägre – 80 000.

TT: Har stödpaketen inte alls påverkat situationen?

– Den nya utredningen visar hur vi bedömer läget efter stödpaketen och även efter dem är läget akut. Så här ser det ut tyvärr, säger Jonas Siljhammar.

Ibrahim Baylan pekar på att regeringen lagt fram sex ändringsbudgetar från mars fram till nu, den dyraste insatsen är korttidsarbete som beräknas kosta 95 miljarder kronor. Hotell- och restaurangbranschen har den högsta andelen beviljade ansökningar.

– Det är hisnande summor som också speglar den djupa krisen som besöknäringen är mitt i, säger Ibrahim Baylan.

Redan nu har 30 500 personer, varav 13 500 extraanställda, inom besöksnäringen blivit av med jobben på grund av coronakrisen, enligt Visita. Även tusentals sommarjobb är i farozonen.

– Våra egna siffror visar att 25 000 sommarjobb är hotade. De som drabbas är yngre människor och utlandsfödda. Många verksamheter har inte kunnat öppna och de som har öppet får inga, eller väldigt få, bokningar, säger Jonas Siljhammar.

Näringsminister Ibrahim Baylan är medveten om det allvarliga läget efter att ha pratat med många i besöksnäringen i de delar av landet, där man har mycket turism under sommarmånaderna.

– Jag får en bild av desperation. Samtidigt finns det människor som bor där som inte vill ha dit folk från andra delar av landet, säger han.

– Jag inser att regeringens insatser handlar om att mildra effekterna, för att vi är i ett läge där det finns flera sektorer som knappt har några intäkter. Men vi gör vårt bästa och ska ta upp det här i ett EU-sammanhang också.

Fakta: Korttidsarbete

Korttidsarbete är ett stöd där arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som den anställde får 90 procent av lönen.

Korttidsarbete kan användas när företag drabbas av tillfälliga ekonomiska problem till följd av att något oväntat händer. I praktiken innebär det att anställda går ner i arbetstid under en period (permittering) samtidigt som staten går in och ger ekonomiskt stöd.

Källa: Tillväxtverket