Asylsökande till Sverige minskar kraftigt

Efter gränskontroller, avtal med Turkiet och hårdare lagstiftning har flyktingströmmen till Sverige ebbat ut. Under 2016 kom 80 procent färre asylsökande till landet jämfört med förra året.

Under flyktingvågen 2015 sökte nästan 163 000 människor asyl i Sverige. I år är siffran betydligt lägre. Fram till i mitten av december hade drygt 28 000 flyktingar sökt asyl i Sverige 2016. Enligt Migrationsverkets presschef Fredrik Bengtsson beror det minskade antalet på många olika faktorer – både i Sverige och på EU-nivå.

– Vi har ett flyktingavtal mellan Turkiet och EU och kraftigt försvårade möjligheter för asylsökande att ta sig över gränserna i Europa. På svensk nivå har vi en förändrad lagstiftning som gör att Sverige inte ses som det primära landet på samma sätt. Vi har inte permanent uppehållstillstånd längre och familjeåterförening har kraftigt försvårats, säger han.

Färre ensamkommande

Allra mest minskar antalet ensamkommande flyktingbarn. I år har drygt 2 100 ensamkommande under 18 år sökt asyl i Sverige, jämfört med 35 369 förra året.

– Förra året hade den absoluta majoriteten av ensamkommande sin härkomst i Afghanistan och afghaner har väldigt sällan identitetshandlingar, vilket gör att det är svårt för dem att ta sig till Sverige eftersom att de stoppas i olika former av kontroller på vägen, säger Fredrik Bengtsson.

Styrs utomlands

Hur nästa år ser ut vill Fredrik Bengtsson inte spekulera om. Det beror helt på vad som händer med den svenska lagstiftningen, men framför allt på vilka beslut som tas utanför Sveriges gränser.

– Kommer överenskommelsen med Turkiet att hålla? Kommer de enskilda staterna fortsätta att ha gräns- och id-kontroller? Det här styrs mycket av vad andra aktörer gör, säger han.

– Men tittar vi på behovet för människor att fly undan krig så har det inte minskat. Det är fortsatt väldigt stort.

TT