Foto: Janerik Henriksson/TT

400 000 fler SD-väljare på ett halvår

Sverigedemokraterna ökar kraftigt medan Socialdemokraterna sjunker till en lägre notering än vad företrädaren Håkan Juholt hade när han tvingades avgå som S-ledare, visar SCB:s novembermätning av partisympatier.

Stödet för Kristdemokraterna har halverats sedan SCB:s mätning i maj.

Telegram från TT / Omni
03 dec 2019, 08.25

Sverigedemokraterna når sitt bästa resultat hittills med 22,6 procent och verkar ha etablerat sig som näst största parti. Baserat på antal röstberättigade inför valet 2018 kan det översättas till nästan 1,7 miljoner SD-väljare, 412 000 fler än i majmätningen.

Socialdemokraterna får 26,3 procent, sämst hittills. Det innebär att S tappar 1,3 procentenheter jämfört med mätningen i maj i år. Partiet ligger nu under siffrorna som tvingade bort Håkan Juholt som partiledare 2012, då hade partiet just fått 27,7 procent hos SCB.

– Vi sitter i ett januariavtal, som är bra för Sverige som helhet men som också har kostat oss i förtroende, då det finns delar som har varit impopulära förslag, säger S partisekreterare Lena Rådström Baastad.

Stor rörlighet

Hon anser att det kostar i opinionen att vara regeringsparti, men S har också påverkats av att det den politiska dagordningen till stor del handlar om skjutningar och sprängningar.

– Samtidigt kan vi konstatera att människor är oroliga för hur sjukvården fungerar och om välfärden håller den kvalitet man förväntar sig. Här ser vi ett stort ansvar för oss, vi kommer behöva prioritera välfärden i varje kommande budgetförhandling, säger Rådström Baastad.

Moderaterna är nu bara riksdagens tredje största parti med 18,3 procent, vilket dock är ett lyft från majmätningens 16,0 procent. När partiledaren Anna Kinberg Batra lämnade partiledarposten i oktober 2017 hade partiet 18,1 procent i SCB.

– Vi har en stigande formkurva, men det är stor konkurrens och stor rörlighet bland väljarna. För vår del gäller det att fortsätta identifiera stora samhällsproblem och leverera bra lösningar på dem, säger partisekreterare Gunnar Strömmer.

SD:s hemmaplan

SD har nu i flera mätningar varit näst största riksdagsparti, så även i SCB;s två senaste.

– Det har varit en höst som har haft väldigt mycket fokus på brottslighet, och en brottslighet som har en koppling till invandring och misslyckad integration, och det är SD:s hemmaplan. Det kan vi se i de här mätningarna, säger Strömmer.

SD:s 22,6 procent är en ökning med 5,5 procentenheter sedan majmätningen.

SD tar väljare från KD, M och S och även några från Vänsterpartiet.

– Jag är stolt och nöjd och tycker att det är en glädjande utveckling att se att vi växer och vårt förtroende ökar, säger SD:s vice ordförande Henrik Vinge.

– Jag tror att det har att göra med att vi konsekvent har sett kopplingen mellan massinvandringen och den växande kriminaliteten och kopplingen mellan massinvandringen och de kostnader som nu gör att vi inte har råd med välfärd och sjukvård i Sverige fullt ut.

Sämst för KD

Vinge anser att de övriga partierna ägnat sig mest åt att hitta på bortförklaringar till kriminaliteten och brister i välfärden och att väljarna har insett det.

Sämst i SCB-mätningen går det för Kristdemokraterna som rasar från 13,0 procent i majmätningen till 6,6 procent.

– Det var ganska väntat, nedgången var diskonterad redan. Vi har sett den trenden sedan sista veckan i Europaparlamentsvalet i maj, säger KD:s partisekreterare Peter Kullgren om partiets ras sedan i våras.

Vänsterpartiet tappar något och får 8,1 procent. Även Miljöpartiet tappar något och hamnar på 5,1 procent.

Jämnstora block

Liberalerna som legat under riksdagsspärren i flera mätningar på sistone noterar 4,1 procent att jämföra med 3,7 i maj. Centern, som hade 6,9 procent i maj, får 7,3 procent i november. Förändringarna för L och C är inte statistiskt säkerställda.

– Vi är långt ifrån nöjda med de här siffrorna, säger Liberalernas partisekreterare Juno Blom.

Förändringarna för S, SD, M, KD, V och MP är statistiskt säkerställda.

M, KD och SD får tillsammans 47,5 procent medan partierna bakom januariavtalet samt V får 50,9 procent.

Rättad version: I ursprungliga versionen angavs en felaktig siffra i sista utgången om skillnaden mellan M, KD och SD å ena sidan och partierna bakom januariavtalet samt V å andra sidan.

Fakta: Undersökningen

SCB har frågat ett riksomfattande slumpmässigt urval omfattande 9 149 i riksdagsval röstberättigade personer utan övre åldersgräns vad de skulle rösta på om det vore val i dag. Det totala antalet svarande var 4 645.

Frågan löd: " Vilket parti skulle du rösta på om det vore riksdagsval någon av de närmaste dagarna"

Data samlades in 28 oktober–26 november. Svaren samlades in genom telefonintervjuer och webbenkät.

Källa: SCB

Fakta: Väljarstöd efter region

När SCB delar upp väljarstödet i regioner blir Sverigedemokraterna största parti i Sydsverige, en region som utgörs av Skåne och Blekinge län. Där får SD 29,1 procent, mot 25,7 för Socialdemokraterna.

De båda partierna är nästan jämnstora i Västsverige.

I Stockholms län, exklusive Stockholms stad, har S 25,1 procent mot 22,1 för SD. I Stockholms stad har S 23,9 procent mot 12,9 för SD.

S är klart större än SD i övriga regioner (Småland med öarna, östra respektive norra Mellansverige samt mellersta och övre Norrland). Störst skillnad noteras i mellersta och övre Norrland, där S har ett stöd på 35,3 procent mot 19,5 för SD.

C, L. V och MP har alla, i den här uppdelningen, sitt starkaste stöd i Stockholms stad.

Källa: SCB

Fakta: Väljarströmmar

Socialdemokraterna har, jämfört med mätningen i maj, tappat 0,8 procent av sitt stöd till Sverigedemokraterna och 1,3 procent till gruppen "vet ej".

Sverigedemokraterna har tagit 2,2 procent av sitt väljarstöd från Kristdemokraterna och 1,1 procent från Moderaterna, förutom de 0,8 procenten från S samt 0,3 procent från Vänsterpartiet.

Moderaterna har hämtat 1,3 procent av sitt ökade stöd från KD och 0,4 procent från C men tappar 1,1 procent till SD.

Kristdemokraterna tappar, förutom till SD och M även väljare till gruppen vet ej, 0,6 procent, samt till Centerpartiet, 0,2 procent.