Minister om nytt förslag: Inte bra

Politikerna ska få mindre inflytande över sjukförsäkringsreglerna – och den bortre tidsgränsen ska återinföras, föreslår finansdepartementets expertgrupp.

Inte särskilt bra, anser socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S).

Forskare vid Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) vill få ned sjukskrivningsnivåerna genom att bland annat återinföra den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringssystemet, som avskaffades den 1 februari.

Per Johansson, professor i statistik vid Uppsala universitet, som varit med och skrivit rapporten, säger att tidsgränsen dessutom borde finnas tidigare än de 2,5 år som gällde tidigare, eftersom det kan få de sjukskrivna att börja fundera över hur de ska ta sig tillbaka till arbetsmarknaden.

– Borttagandet av den bortre parentesen var ett felsteg. Den kommer att öka sjukfrånvaron, den påverkar individer som nu inte är långtidssjuka, om inte bortre parentesen finns så kommer de att lockas in i sjukfrånvaron och ett onödigt lidande senare.

"Långsiktighet svår"

Per Johansson tycker att politikerna underviker att ta i sjukförsäkringsfrågan eftersom det känns obekvämt. Därför vill forskargruppen att regering och riksdag ska få mindre inflytande över utformningen av reglerna i sjukförsäkringssystemet.

– Jag tycker att politikerna ska behålla sitt inflytande över vilka nivåer som är rimliga, som det totala ohälsotalet, säger Per Johansson.

TT: Varför inte ställa högre krav på politikerna?

– Det skulle man kanske kunna göra, problemet är att det bara är fyra år mellan valen. Det är svårt att tänka långsiktigt.

"Fungerat dåligt"

Men socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) håller inte med om att tidsgränsen ska återinföras, eftersom den enligt henne har fungerat dåligt och inte inneburit att personer som utförsäkrats tagit sig tillbaka till arbetsmarknaden.

– Att då i en tid, när sjuktalen stiger som de gör just nu, lägga resurser i miljardklassen på en åtgärd som faktiskt inte visar sig fungera särskilt väl, det skulle jag säga är inte särskilt bra, säger Annika Strandhäll.

TT: Ska politikernas inflytande över reglerna minskas?

– Det är självklart så att när det handlar om den här sortens väldigt grundläggande och stora trygghetsfrågor, är det oerhört viktigt att det är ett ansvar som ligger under ett politiskt inflytande, och ett demokratiskt inflytande.

Annika Strandhäll tycker däremot att förslaget om att arbetsgivare ska betala mer vid längre sjukskrivningar är intressant.

Forskargruppen skriver i en debattartikel i DN att de tidiga insatserna under en sjukskrivning ska begränsas eftersom det finns ett svagt vetenskapligt stöd för nyttan av dem, och att läkare ska kunna förlora rätten att utfärda sjukintyg.

TT