Vilks: "Länsstyrelsen är en förnämlig publik"

Konstnären Lars Vilks döms till dagsböter för att ha byggt på sitt omstridda konstverk "Nimis", som brandskadades i november 2016.

– Det hade varit en konstnärlig vinst hur det än hade gått, säger Vilks till TT.

Lars Vilks tar Helsingborgs tingsrätts dom med ro. Han döms till 40 dagsböter för förseelse mot områdesskydd sedan han byggt på sitt omstridda konstverk "Nimis", som brandskadades i november 2016, i naturreservatet Kullaberg i nordvästra Skåne.

– Mitt verk är fortfarande kontroversiellt och det håller sig vid liv. Efter 37 år är det fortfarande hett, säger Lars Vilks.

"Ett drama"

Vilks har sett rättegången som "en konstnärlig performance" med länsstyrelsen som en viktig medspelare.

– Det här är ett drama som bygger på processverket. Konstnären gör en sak och sedan kommer publiken och reagerar. Och länsstyrelsen är ju en förnämlig publik, som har aktiverat sig i många år. Nu är de igång igen och de blir ju deltagare i ett så kallat relationellt verk där de går in och bryr sig om detta, säger Vilks.

Konstnären tycker dock att åtalet mot honom är "väldigt konstigt" eftersom han har en överenskommelse med länsstyrelsen om att sköta reparationer av verket och garantera säkerheten för besökare. Enligt Vilks ska överenskommelsen finnas dokumenterad i brevväxling.

– Jag har ju gjort omfattande reparationer tidigare och länsstyrelsen har inte haft något att erinra om det. Förrän nu. När jag sköter "Nimis" för att garantera allmänhetens säkerhet så blir jag bötfälld. Om jag inte gör det blir jag ansvarig för eventuella olyckor. Det är ju ett moment 22, säger Vilks.

Överklagar troligen

Tingsrätten anser dock att de arbeten som utförts efter branden i november 2016, då ungefär en fjärdedel av verket brann ner, ska ses som uppförandet av två nya konstruktioner.

– Vad som inte framkommit är att det var ett parti som överlevde och det har jag nu stabiliserat. Det är möjligt att man skulle ha haft en bättre fotodokumentation av det, säger Lars Vilks.

Lars Vilks, som sedan Charlie Hebdo-attentatet i Paris i januari 2015 lever på hemlig ort och har livvakter, överväger att överklaga domen. Han tror att hovrätten kan komma att ta upp domen till prövning.

– Det borde finnas vissa förutsättningar eftersom jag kan tänka mig att domen är principiellt viktig, säger Lars Vilks.

TT