Id-kontrollerna borta – asylprognosen kvar

Id-kontrollerna för resande över Öresund är borta. Därmed ökar sannolikheten för att det kommer fler asylsökande, enligt Migrationsverket.

Men myndigheten ser trots det ingen anledning att i nuläget revidera sin prognos om antalet asylsökande som kommer till Sverige under 2017.

Enligt denna väntas mellan 22 000 och 45 000 personer att söka asyl under året.

"Det vi ser nu är att sannolikheten för det lägre scenariot har minskat och vi kan få se en utveckling i närheten av prognosens planeringsantagande. Sannolikheten för en stor ökning, som skulle ge en utveckling närmare det högre scenariot, bedöms som liten", säger Arvid Zheng Norin, omvärldsanalytiker på Migrationsverket, i ett pressmeddelande.

TT