80 statliga jobb kan flyttas till Härnösand

Telegram från TT / Omni
17 June 2019, 02.32

Runt 80 statliga jobb kan omlokaliseras till Härnösand. En särskild utredare föreslår att Skolverkets verksamhet för lärarlegitimationer, delar av Socialstyrelsens arbete med legitimationer inom hälso- och sjukvården samt Kammarkollegiets auktorisering av tolkar och översättare flyttar från Stockholmsområdet. Dessutom föreslås att vissa arbetsuppgifter inom Skatteverket och Sida omlokaliseras.

Utredarens uppdrag har varit att titta på hur arbetsuppgifter på olika myndigheter i Stockholms län skulle kunna flyttas till Härnösand.

Orsaken till att regeringen vill flytta statliga jobb till just Härnösand är att Västernorrlands län är det län i landet där statliga jobb har minskat mest mellan 2008 och 2014. Härnösand har högre arbetslöshet än genomsnittet i landet, högre medelålder än rikssnittet och en låg befolkningsökning, vilket också motiverar satsningen.

Finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund (MP) och civilminister Ardalan Shekarabi (S) ska nu titta närmare på förslaget och börjar med att skicka det på remiss.