Råd till gravida om alkohol sågas

Något enstaka glas skadar inte – enligt nya boken "Praktika för blivande föräldrar" som vill ge en annan bild av farorna med att dricka alkohol under graviditeten. Nu reagerar Livsmedelsverket.

– Vi tycker att det är bekymmersamt att de går ut med den här informationen, säger verkets toxikolog Anneli Widenfalk.

"De senaste veckorna har det spridits missvisande påståenden i medierna om att 5–6 glas vin i veckan under graviditeten skulle vara ofarligt. Vi är bekymrade", skriver Livsmedelsverket i ett pressmeddelande och hänvisar till professor Agnes Wold och barnläkaren Cecilia Chrapkowskas nya bok "Praktika för blivande föräldrar – gravidfakta och barnkunskap på vetenskaplig grund ".

"En risk för fostret"

Författarna säger sig vilja slå hål på myter om föräldraskap och spädbarnsvård med vetenskapens hjälp. Men när det kommer till frågan om alkohol – och även råd om miljögifter i fisk och salt till spädbarn – så slår Livsmedelsverket bakut.

– Vi är också måna om att inte göra föräldrar oroliga och ha en massa pekpinnar, men när vi ser att det finns en risk för fostret måste vi informera om det, säger Anneli Widenfalk till TT.

Enligt Livsmedelsverket går det inte att säga att det finns någon säker gräns för konsumtion av alkohol under graviditet, bland annat för att genetisk sårbarhet hos fostret skiljer sig åt och för att vissa kvinnor bryter ner alkohol i kroppen snabbare än andra. Därför ska den som väntar barn inte dricka överhuvudtaget, enligt myndigheten.

– När det gäller alkohol och graviditet så vet man att alkohol är ett av det mest fosterskadande ämnen som finns.

"Måste få korrekt information"

Men professor Agnes Wold, en av författarna, anser att Livsmedelsverket inte gör en korrekt sammanfattning av forskningsläget. Runt 5–6 glas i veckan har – enligt de studier som finns – inte medfört negativa effekter, säger hon.

– Vi redogör ju bara för de studier som finns, och då är det så att med en låg dos drickande så har man inte sett några skador på de barn som föds.

Professorn reagerar också på att Livsmedelsverkets råd kan ge en gravid kvinna som druckit något enstaka glas en onödig oro.

– I och med att man säger att ett enstaka glas är farligt så har man utelämnat de här kvinnorna till ett liv i ångest. Gravida kvinnor måste få korrekt information.

Folkhälsomyndigheten kommer framöver att gå igenom aktuell forskning rörande låg- och medelhög alkoholkonsumtion vid graviditet.

TT