Regeringsförslag om politikerkarantän i höst

Regeringen siktar på att lägga fram ett förslag i höst om nya karensregler för statsråd och statssekreterare som byter jobb, säger civilminister Ardalan Shekarabi (S) till Ekot i Sveriges Radio.

– Det är bra att vi har rörelse mellan politik och näringsliv, men då måste det också finnas regler som bland annat hanterar potentiella intressekonflikter, säger Shekarabi.

Det största oppositionspartiet Moderaterna är "i princip positiva till en reglering", men vill att regeringen återkommer med detaljer på hur en reglering skulle kunna utformas, enligt Andreas Norlén (M), ordförande i riksdagens konstitutionsutskott.

Även Vänsterpartiets Mia Sydow Mölleby, ledamot i konstitutionsutskottet, är positiv.

Fredrik Eriksson, ledamot för Sverigedemokraterna i konstitutionsutskottet, säger att det kan finnas behov av en nämnd som prövar politikers avgångar, och vill även ha sanktionsmöjligheter för dem som bryter mot reglerna.

TT