Auktoritär ledare kan få än mer makt

Azerbajdzjan håller i dag folkomröstning om ändringar av författningen som ska göra landets auktoritäre president ännu mäktigare. Kritiken är hård från bland andra Europarådet.

Ilham Aliyev har redan suttit vid makten sedan 2003. I dag folkomröstar Azerbajdzjan om att förstärka presidentens makt ytterligare efter det att hans tredje mandatperiod löper ut 2018.

Bland annat föreslås att mandatperioden förlängs från fem till sju år, att presidenten ska kunna utlysa nyval till den egna posten när som helst och få upplösa parlamentet. Ändringarna skulle allvarligt rucka på maktdelningen i den oljerika staten, anser Europarådets experter.

"Presidenten skulle få makt utan motstycke", lyder ett uttalande från Europarådets så kallade Venedigkommission.

USA-kritik

Även en grupp amerikanska kongressledamöter har skrivit till Aliyev och kritiserat den maktkoncentration ändringarna innebär, rapporterar Reuters.

Aliyev har redan sett till att ändra författningen så att presidenten kan omväljas hur många gånger som helst. Hans valsegrar har inte godkänts av internationella observatörer.

Människorättsorganisationer har på senare år rapporterat om hur oppositionen i landet har krossats. Inför folkomröstningen har de uppmärksammat fler nedslag mot regimkritiker.

Bana väg för sonen?

Ilham Aliyev, 54, efterträdde sin far Heydar som president. En ytterligare författningsändring som det folkomröstas om är att sänka åldersgränsen för parlamentariker och presidentkandidater. Flera bedömare tror att det syftar till att med tiden bana väg för en politisk karriär för Ilham Aliyevs son, som liksom sin farfar också heter Heydar. Han är i dag 19 år.

Argument för att ändra författningen är att det är krångligt att hålla val ofta, att ett eventuellt krig med ärkefienden Armenien kräver stark presidentmakt, och att ett kuppförsök som det i Turkiet ska kunna slås ned militärt utan parlamentets godkännande.

Azerbajdzjan är en stor exportör av olja och gas till väst, och är en alternativ leverantör vid sidan av Ryssland.

TT