Allianspartier kritiska mot M-förslag

Moderaternas förslag om att begränsa rätten till vård för vuxna papperslösa får kritik i Alliansen.

Varken KD, C eller L stödjer förslaget.

– För oss har det varit självklart att vård ska ges efter behov. Att undanhålla människor vård, det är inte ett sätt att reglera vilka som ska vara i Sverige och inte, säger Emma Henriksson (KD), ordförande i riksdagens socialutskott.

Det var den förra Alliansregeringen som 2013 tillsammans med MP kom överens om att så kallade papperslösa, människor som befinner sig illegalt i Sverige, skulle ha rätt till vård som inte kan anstå. Det innebar mer vård än bara akutvård.

"Var ett misstag"

Moderatledaren Ulf Kristersson anser att det var ett misstag att utvidga rätten till vård och att de bidrar till att fler stannar kvar illegalt i Sverige och därmed får "skuggsamhället" att växa.

– Det är problematiskt om vi har kanske världens mest rättssäkra asylsystem och sen kombinerar det med signaler som säger att det inte gäller, säger han.

Kristersson pekar på bedömningar om att det kan handla om upp till 50 000 personer som uppehåller sig olagligt i Sverige och att ytterligare 40 000 med avslag på asylansökan kan gå under jorden de kommande åren.

Inget stöd

– Det är oroväckande att vi får en samhällsdebatt där det verkar som att om man undanhåller människor mänskliga rättigheter, så skulle det förbättra situationen i vårt land, säger Henriksson.

När det gäller barn vill dock M att de ska samma rätt till vård som i dag.

KD är även kritisk till M-förslaget att kommunerna inte ska vara tvungna att ge papperslösas barn rätt att gå i skolan. Moderatledaren medger att när det gäller barns rättigheter så blir det mer komplicerat, eftersom de drabbas av föräldrarnas beslut av att stanna i Sverige.

Kristdemokraterna, däremot, tycker inte att det är ett dugg komplicerat.

– Barn har rätt att gå i skolan, säger Henriksson.

Även Liberalerna och Centern är kritiska till M-förslagen.

Vill se fler kontroller

Centerns rättspolitiske talesperson uppger i en skriftlig kommentar att den förra Alliansregeringens överenskommelse med MP var rätt "inte minst för att hålla SD borta från inflytande".

Moderaterna vill även öka polisens inre utlänningskontroller för att hitta fler som uppehåller sig illegalt i Sverige och se till att de återvänder till hemländerna.

Moderatledaren Kristersson vill att regering ger polisen i uppdrag att "påtagligt" öka kontrollerna. En sådan satsning, Reva, gjordes 2013. Då utförde polisen id-kontroller i bland annat Stockholms tunnelbana i samband med biljettkontroll. Kritiken var dock hård. Kritikerna hävdade att människor valdes ut för kontroll framförallt på grund av sitt utseende. Så kallad etnisk profilering är inte tillåten.

Ökade befogenheter

Kristersson tycker fortfarande att det ska krävas att polisen måste ha skäl för att undersöka identiteten hos en person. Han tycker dock att polisen fick för dålig uppbackning i kritikstormen mot Reva.

M vill också ge polisen rätt att undersöka personers mobiltelefoner för att kunna identifiera de som misstänks befinna sig illegalt i Sverige. Kristersson kan dock inte tänka sig att gå så långt att vuxna ska vara tvungna att bära id-kort på stan.

M tycker också att fler som får avslag på asylansökan bör tas i förvar i väntan på utvisning.

– Vi kommer att behöva ta fler i försvar än vi har just nu, skulle jag tro.

TT