Detta är en artikel från TT.

Äggbristen kan bestå till i höst

Telegram från TT / Omni
20 May 2021, 03.00

Svenska ägg blir allt mer av en bristvara. Cirka sju miljoner hönor värper visserligen vidare, men fågelinfluensans härjningar gör nu avtryck ute i butikshyllorna.

– Man river och sliter i de ägg som finns, eftersom svenska konsumenter helst vill köpa svenska ägg, säger Marie Lönneskog Hogstadius, verksamhetsledare vid Svenska ägg.

Hon bedömer att ungefär 20 procent av svensk äggproduktion tillfälligt slagits ut av fågelinfluensan. Cirka 1,5 miljoner värphöns har avlivats när smittan tagit sig in på äggföretag och dessutom har ungefär 700 000 unghöns avlivats på grund av utbrottet.

Bortfallet av unghöns gör att det har blivit svårare att hitta ersättare till de värphönor som successivt måste tas ur tjänst när de uppnått 90 veckors ålder, förklarar Marie Lönneskog Hogstadius.

– När hönan blir för gammal blir äggen för sköra. Det blir geggamoja och äggkross.

Slår olika

Tidigare under våren trodde hon och många andra att det ändå inte skulle uppstå brist på svenska ägg på butikshyllorna, eftersom man i första hand drog ner på äggexporten och på leveranserna till livsmedelsindustrin.

Men nu är bristen på svenska ägg märkbar också i butikerna, dock inte i alla. Hur det ser ut beror på vilka äggproducenter butiken eller butikskedjan har avtal med.

– Det kan vara fullt normal tillgång hos en kedja och sedan gapa tomt hos en annan.

Lösningen blir i vissa fall importägg, i första hand från Finland eller Danmark. Ica har tillfälligt börjat ta in skandinaviska ägg i det centrala sortimentet. Jan Ljungblom, Icas kategoriområdeschef för ost och mejeri, beskriver en ansträngd situation med begränsad äggtillgång, som troligen kommer att förvärras.

Axfood, som driver Hemköp och Willys, har nyligen också fattat beslut om att börja sälja importerade ägg tillfälligt, men understryker i ett mejl till TT att även de importerade äggen kommer från frigående hönor och att äggens ursprung tydligt kommer att framgå på förpackningarna.

Coop uppger att man även där utreder om man ska börja ta in ägg från andra skandinaviska länder, om läget förvärras.

Sällan helt slut

De livsmedelskedjor som TT varit i kontakt med understryker att det sällan är helt slut på ägg, det handlar snarare om att kunderna kan få nöja sig med andra sorters ägg eller förpackningsstorlekar än vad de är vana vid.

Svenska äggs prognos är att äggproduktionen kommer att repa sig så att det fylls på i hyllorna igen under hösten – om det inte blir fler stora influensautbrott.

– Men det kan kanske dröja till en bit in på det första kvartalet 2022 innan man är i full gång igen och exporten har satt fart, säger Marie Lönneskog Hogstadius.

Förhöjd risknivå

Risken för fler utbrott av fågelinfluensa är inte över, bedömer Statens veterinärmedicinska anstalt.

– Vi ser tendenser till att det håller på att lätta, men vi är inte på andra sidan tunneln ännu, säger Maria Nöremark, tillförordnad biträdande statsepizootolog.

Även i maj har fågelinfluensa konstaterats hos ett par vilda fåglar i Sverige och det finns även rapporter om fall i andra länder.

– Det är fortfarande en förhöjd risk jämfört med ett normalläge.

Fågelinfluensa

Fågelinfluensa kallas också aviär influensa och är en av de allvarligaste sjukdomarna hos fjäderfä.

I Sverige konstaterades den första gången 2006 hos två viggar. 2015 konstaterades döda svanar vara smittade.

Det första stora utbrottet i Sverige var 2016-2017, då både vilda fåglar och tamfåglar drabbades. Influensasäsongen 2020-2021 är den värsta hittills i Sverige. Hittills i år har 22 besättningar med tamfågel drabbats av fågelinfluensa.

Även symptomfria fåglar kan smitta andra med fågelinfluensa. Den vanligaste smittvägen in i anläggningar för tamfågel är via träck från vilda fåglar, som fastnat på utrustning eller skor eller kommer in via ventilationen.

Smittan kan föras vidare mellan gårdar via fågelleveranser, fordon, redskap, foder, damm och fjädrar. Den kan också föras med luften korta sträckor.