Foto: Fredrik Sandberg/TT

Äldre känner sig mer otrygga under pandemin

Sju av tio personer över 65 år svarar i en ny undersökning att de känner sig mer otrygga i offentliga miljöer sedan coronaviruset började spridas.

Samtidigt förbereder sig järnvägsstationer runt om i Sverige för att ta emot semesterresenärer sedan restriktionerna mildrats.

Telegram från TT / Omni
16 juni 2020, 09.15

Sifo har på uppdrag av Jernhusen gjort en undersökning av svenskarnas upplevelse av trygghet i offentliga miljöer. Jernhusen förvaltar bland annat de svenska järnvägsstationerna.

Drygt hälften känner sig mer otrygga

Av de tusen svenskar som besvarade enkäten sade drygt hälften att de känner sig mer otrygga i offentliga miljöer sedan coronaviruset började spridas – bland de över 65 år var det betydligt fler, sju av tio.

– Oron de äldre påtalar är ju trängsel, eftersom de är en utsatt grupp. Därför måste vi se till att vi kan öppna upp på ett ansvarsfullt sätt. Vi måste ta ansvar själva och hjälpas åt helt enkelt, säger Michael Englund, säkerhetschef på Jernhusen.

När semestern kommer och reserekommendationerna lättas förväntas det bli betydligt mer rörelse på järnvägsstationerna runt om i landet, stationer som varit nästintill tomma fram till nu.

"Hänger på att alla tar ansvar"

Därför har Jernhusen tillsammans med operatörerna skyltat stationsbyggnaderna med information och påminnelser om att hålla avstånd, och har infört muntliga utrop i högtalare med samma budskap.

Dessutom har extra städning av ytorna i byggnaderna införts.

– De som kör kollektivtrafiken följer upp med fler turer och försöker att inte boka fullt. Men mycket hänger på att alla tar sitt ansvar, säger Michael Englund.

Sifo-undersökningen visar också att sammanlagt 81 procent av de tillfrågade ändå känner sig trygga i offentliga miljöer. På frågan om coronaviruset har påverkat deras upplevelse av trygghet svarade 36 procent att det inte har påverkat dem.

Fakta: Otryggheten i offentliga miljöer

I Kantar Sifos webbenkät har 1 000 personer svarat mellan 8 och 20 maj 2020.

Hur trygg eller otrygg känner du dig när du befinner dig i offentliga miljöer, exempelvis på gator, torg, parker och tågstationer?

Mycket trygg: 24 procent

Ganska trygg: 57 procent

Ganska otrygg: 15 procent

Mycket otrygg: 3 procent

Tveksam, vet ej: 1 procent

Hur har coronavirusets spridning påverkat din känsla av trygghet när du befinner dig i offentliga miljöer, exempelvis gator, torg, parker och tågstationer? Känner du dig…

Mycket mer trygg: 1 procent

Något mer trygg: 4 procent

Något mer otrygg: 42 procent

Mycket mer otrygg: 15 procent

Det har inte påverkat mig: 36 procent

Tveksam, vet ej: 2 procent