Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Alkohol – mångmiljardsmäll för samhället

Över 100 miljarder kronor – så mycket kostar alkoholkonsumtionen Sverige under ett år.

– Det skakade om mig att det slår så brett, säger Systembolagets vd Magdalena Gerger.

Telegram från TT / Omni
11 nov. 2019, 07.50

En ny studie, beställd av Systembolaget, visar hur kostnaderna för alkoholkonsumtionen är spridda i samhället. Analysföretaget Ramboll har undersökt kostnaderna för bland annat sjukvården och arbetsgivare. Alkoholkonsumtionen kostade samhället 103 miljarder kronor under 2017 enligt studien.

– Det är enorma kostnader som påverkar hela samhället, säger Magdalena Gerger.

– Det är kostnader som inte bara rör den som dricker, utan även dem som är anhöriga och som får en försämrad livskvalitet till följd av alkohol.

Försämrad livskvalitet

Studien visar att kostnaderna för den försämrade livskvaliteten som följer i spåren av alkohol kostade samhället 43 miljarder kronor.

– Det har varit viktigt att sätta kronor och ören, svart på vitt, när det gäller det här. Ett exempel är barns lidande om de växer upp i en familj där föräldrarna dricker för mycket, allt från en försvårad skolgång och psykisk ohälsa till framtida missbruk hos de här barnen.

– Det jag tycker är viktigt att förstå är att livskvalitén inte alltid först och främst försämras hos dem som dricker, utan det drabbar alla runt omkring.

Andra exempel är arbetsplatsolyckor till följd av alkohol och kollegorna som blir drabbade i samband med dem. Produktionsbortfall, där bland annat sjukfrånvaro och klienter inom kriminalvården ingår, uppgår till en kostnad på cirka 35 miljarder kronor.

– Sjukvården tog emot 660 000 alkoholrelaterade besök 2017, och nära hälften av dessa rör alkoholrelaterade psykiska sjukdomar, många orsakade av diagnosen alkoholmissbruk. Detta påverkar en redan tungt belastad sjukvård. Alkohol är inblandat i vartannat misshandelsfall, listan kan göras lång.

Dyrare utan monopol

Systembolaget har i uppdrag att förse samhället med information och fakta baserat på forskning. Den färska studien visar var kostnaderna är som störst och inom vilka områden det finns kunskapsluckor som behöver täppas till enligt Magdalena Gerger.

TT: Samtidigt är det Systembolaget som säljer alkoholen, det blir lite dubbelt?

– Det kan man tycka, men i och med att vi inte har förbjudit alkohol i Sverige så har vi i stället ordningen att vi ska hålla nere konsumtionen.

– Forskning från bland annat WHO visar att det finns tre viktiga verktyg för att minska problemen med alkohol. Det är begränsad tillgänglighet, begränsad marknadsföring och att hålla uppe priserna.

– Allt detta görs i Sverige. I och med monopolet begränsas tillgängligheten, och genom skatteverktyget hålls priserna uppe.

Enligt Magdalena Gerger skulle kostnaderna för alkoholkonsumtionen öka om det såldes alkohol i vanliga butiker.

– Mataffärer skulle ha helt andra syften med sin försäljning än vad Systembolaget har.

Fakta om studien

Stiftelseägda analysföretaget Ramboll har tagit fram en studie åt Systembolaget som heter Alkoholens samhällsekonomiska konsekvenser – en beskrivande samhällsekonomisk studie.

Den visar att kostnaderna för alkoholkonsumtion i Sverige uppgår till 103 miljarder kronor under ett år. Studien visar att det under 2017 togs ut ungefär 625 000 alkoholrelaterade sjukdagar. Ungefär 660 000 av alla vårdbesök är alkoholrelaterade. Totalt utredde polis och åklagare 162 000 alkoholrelaterade fall under 2017.

Så här fördelar sig kostnaderna för alkoholkonsumtion i Sverige:

Försämrad livskvalitet, cirka 43 miljarder kronor

Produktionsbortfall, cirka 35 miljarder kronor

Sjukvård, cirka 15 miljarder kronor

Brottslighet, cirka 9 miljarder kronor

Studien har även tagit fram siffror för de nyttor alkoholen skapar. De samlade nyttorna uppgick till cirka 10 miljarder kronor.