Detta är en artikel från TT.

Alla över 16 år ska erbjudas tredje vaccindos

Telegram från TT / Omni
27 October 2021, 13.50, uppdaterad 27 October 2021, 16.06

Fler grupper rekommenderas nu en tredje dos coronavaccin. I ett första steg handlar det om personer över 65 år samt personal som vårdar äldre.

Under 2022 kommer alla över 16 år att erbjudas en tredje dos.

– Alla som är 65 år och uppåt samt personal inom hemtjänst, hemsjukvård och särskilt boende kommer att erbjudas en tredje dos, säger socialminister Lena Hallengren (S) på en pressträff.

Om det är praktiskt möjligt kommer påfyllnadsdoserna att samordnas med vaccinationerna mot säsongens influensa, enligt Folkhälsomyndigheten (FHM).

En tredje dos ska tas tidigast sex månader efter att man fått sin andra dos.

Skyddad ”ett antal år”

Orsaken till att en tredje dos rekommenderas är att antikropparna har visat sig avta efter sex till åtta månader. Skyddet mot allvarlig sjukdom är dock kvar ”ett antal år”, enligt Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

– Det här är en befolkningsbedömning, på individnivå behåller man sannolikt skyddet mot allvarlig sjukdom länge. Men vi vill inte ha en smittspridning som blossar upp bland dubbelvaccinerade alltför tidigt, därför fyller vi på successivt, säger han.

Totalskyddet är ”rejält mycket bättre” för en person som tagit sin tredje dos, enligt Carlson.

TT: Finns det några biverkningar?

– Man har tittat på det och inte sett det på något uppenbart påtagligt sätt. Det verkar fungera väldigt väl.

FHM har tagit fram en ordningslista över de som ska få en tredje dos. Sedan tidigare trippelvaccineras personer över 80 år, personer med kraftigt nedsatt immunförsvar, och de som bor på äldreboende, har hemsjukvård eller hemtjänst.

I steget som presenterades på onsdagen ingår alla över 65 år, personal på äldreboenden och de som arbetar inom hemsjukvård och hemtjänst. Det är ungefär 1,5 miljon människor.

Så småningom kommer alla över 16 år att erbjudas en tredje dos. Det kan ske under vintern och våren, in i 2022. FHM utvärderar om även 12-åringar, som är de yngsta att i dagsläget erbjudas vaccin, även ska kunna få en tredje dos. Johan Carlson utesluter inte det.

Huvudregeln är att man får en dos av samma märke som man tidigare fått. Men undantag finns – den som har fått Astra Zeneca ska nu i stället ges vaccin från Pfizer eller Moderna.

Risk för vaccinturism

Hittills har över 14 miljoner vaccindoser delats ut i Sverige, nästan 85 procent över 16 år har tagit en dos.

– Vi är i ett mycket bättre läge i Sverige den här hösten. Vi har nu lägst smittspridning i Norden och det är tack vare att så många vaccinerat sig, säger Lena Hallengren.

Enligt Johan Carlson räknar Folkhälsomyndigheten med att ungefär lika många som har tagit en andra dos även kommer att ta en tredje dos. Han betonar att det är viktigt att hålla på prioritetsordningen.

– Det är det framgångskoncept som vi använt oss av.

Det är inte aktuellt att låta människor ta en tredje dos bara för att det har gått sex månader. Regionerna har vaccinerat i olika takt och enligt Carlson finns det då risk för vaccinturism.

– Den här sjukdomen slår mycket hårdare upp i åldrarna. Skulle vi låta den som är snabbast med fingrarna på mobilen beställa tid först är vi rädda för att de som inte är så snabba men som har större behov ska komma på efterkälken.

Utjämna skillnader

Trots omfattande insatser finns det dock fortfarande stora skillnader i hur stor del som är vaccinerade. Att utjämna de här skillnaderna och öka andelen som får två doser vaccin är frågan med högst prioritet, säger Johan Carlson.

Lena Hallengren ryter ifrån mot regioner med låg vaccinationstäckning. Stockholm, Skåne och Västra Götaland är de regioner med lägst antal dubbelvaccinerade. Där har mellan 75 och 78 procent fått två sprutor, jämfört med 87 procent på Gotland.

– Det finns inga ursäkter att man skulle ha ”fel befolkning”, man kan inte skylla på att hos oss är det extra svårt, utan är det extra svårt får man göra extra stora ansträngningar. Där krävs det mer ska jag säga av de regioner som ligger i botten.

Tredje dosen

Folkhälsomyndigheten rekommenderar en tredje dos coronavaccin som påfyllnad.

I ett första steg gäller det personer över 65 år samt personal på särskilda boenden, inom hemsjukvård och hemtjänst.

Det ska ha gått minst sex månader sedan den andra dosen innan de tredje dosen tas.

Personer som tidigare fått Astra Zenecas vaccin rekommenderas nu vaccin från Pfizer eller Moderna.

Regionerna får planera för hur tredje dosen ska delas ut. Om det är praktiskt möjligt kan det samordnas med vaccinationerna mot säsongens influensa.

Källa: Folkhälsomyndigheten