Detta är en artikel från TT.

Ammunition men inte Archersystem till Ukraina

Telegram från TT / Omni
31 August 2022, 11.32, uppdaterad 31 August 2022, 14.12

Nu avslöjar regeringen sitt nya vapenstöd till Ukraina. Det blir artilleriammunition – men inga Archer-artilleripjäser, vilket M och KD krävt.

– Att kalla stödet för ynkligt och svagt, det tycker jag vittnar om en djup okunnighet, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

Regeringen lovade i måndags ett nytt stödpaket på en miljard svenska kronor till Ukraina, varav hälften är militärt stöd. På onsdagen meddelade statsminister Magdalena Andersson (S) och försvarsminister Peter Hultqvist (S) att det rör sig om artilleriammunition.

– Ammunitionen kan användas direkt här och nu och ger Ukraina högre förmåga att bekämpa motståndaren direkt men också bakom deras frontlinje. Det här paketet kommer ytterligare att stärka Ukrainas försvarsförmåga. säger Magdalena Andersson på en pressträff på Tjärnmyrans skjutfält i Sollefteå.

Tungt artilleri

Enligt vad TT erfar handlar det om ammunition som kan användas i artillerisystemet Archer. Regeringen uppger att ammunitionen kan användas med de artillerisystem som finns på plats i Ukraina, direkt vid leverans. Sverige skickar dock inte själva systemet i sig.

Archersystemet står högt upp på Ukrainas önskelista. När Ukrainas utrikesminister Dmytro Kuleba besökte Stockholm i måndags efterfrågade han specifikt tungt artilleri i form av Archer och luftförsvarssystemet robot 70.

– Vi kommer nu att göra en helhetsbedömning tillsammans med Försvarets materielverk och Försvarsmakten, och den omfattar det hela bestånd av system av olika slag som vi har. Vi får återkomma i ett senare skede, men när kan jag inte svara på, säger Peter Hultqvist på frågan varför Sverige inte skickar Archersystem.

Oppositionspartierna Moderaterna och Kristdemokraterna har krävt att Sverige ska skicka just detta.

– Archer är enligt Ukraina en ”game changer”. Det är inget fel på att ge ammunition men kriget är inne i ett annat skede. Att regeringen inte förstår det här är anmärkningsvärt, säger KD:s försvarspolitiska talesperson Mikael Oscarsson.

”Ynkligt och svagt”.

Archer är ett självgående artillerisystem, med åtta meter långa kanoner monterade på lastbilar. Det har använts av det svenska försvaret sedan 2013.

Sverige har 48 Archer-pjäser varav hälften är tillgängliga för strid i dag. KD anser att Sverige kan avvara 12.

– Vårt försvar står inte och faller med det här, säger Oscarsson.

Moderatledaren Ulf Kristersson skriver i en kommentar att regeringens besked är ”ynkligt och svagt” när Ukraina nu strider inte bara för sina egen frihet, utan för hela Europa. Uttalandet får Hultqvist att reagera starkt.

– Det är ett omfattande bidrag. Att kalla det för ynkligt och svagt, det tycker jag vittnar om en djup okunnighet om vad den här artilleriammunitionen innebär i praktiken, säger försvarsministern till TT.

– Det är inte så att den här typen av stödpaket lämpar sig för att bedriva någon sorts valrörelse. Det här är inte seriöst utan bara polariserande.

Enligt Magdalena Andersson måste varje beslut ”vara mycket noga övervägt”.

– Man kan tycka olika saker i opposition, men det är jag som statsminister och Peter Hultqvist som försvarsminister som har det yttersta ansvaret för Sveriges och svenska folkets säkerhet, då måste vi noga överväga effekterna på lång och kort sikt, även för Sveriges försvarsförmåga, säger hon.

Egen förmåga

Regeringen har inte möjlighet att på egen hand gå fram med mer än 500 miljoner kronor i stöd just nu, eftersom det kräver ett bemyndigande från riksdagen. Däremot kallas ”den gamla” riksdagen in den 21 september, tio dagar efter valet, och då kan beslut om ytterligare militärt stöd fattas.

Regeringen ger även i uppdrag till Försvarsmakten och Försvarets materielverk att utreda vilket stöd Sverige kan ge framöver till Ukraina.

– Vad är det för substantiellt stöd vi kan ge och hur ska det balanseras med hänsyn till Sveriges egen militära förmåga, säger Peter Hultqvist.

Han framhåller att Sverige har försvarsbeslut som ska fullföljas, där det finns olika parametrar för vapensystem som Sverige behöver skaffa sig för att kunna försvara landet. I försvarsbeslutet ingår att antalet Archersystem utökas till 72.

Detta är Sveriges sjunde militära stödpaket till Ukraina. Tidigare har Sverige bland annat skickat pansarskott, minröjningsutrustning, pansarvärnsvapen, kulsprutor och sjömålsrobot 17. Svenska instruktörer är också i färd med att grundutbilda ukrainska soldater i Storbritannien.

Sveriges militära stöd

Sverige har sedan i februari i år skänkt försvarsmateriel till Ukraina i fem olika stödpaket. Det sjätte militära stödpaketet bestod i en utbildningsinsats. Svenska instruktörer grundutbildar just nu ukrainska soldater i Storbritannien.

Det sjunde svenska stödpaketet består av artilleriammunition till ett värde av cirka 500 miljoner kronor. Artilleriammunitionen är kompatibel med de artillerisystem som finns på plats.

Källa: Regeringen