Foto: Pontus Lundahl/TT

Anhöriga stoppar inflyttningar på äldreboende

Personer som har fått grönt ljus att flytta in på äldreboende väljer att i stället avstå på grund av coronaviruset, oftast med uppbackning från anhöriga. Men enligt Socialstyrelsen finns nu ingen anledning att avstå en plats på grund av smitta.

Telegram från TT / Omni
30 juli 2020, 05.47

Om en person har fått beslut om att få flytta in på äldreboende ska flytten ske så snart det går. Om det tar mer än tre månader är kommunen skyldig att rapportera det till tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg (Ivo), oavsett vad anledningen är.

Under vår och sommar har coronapandemin varit en orsak till att äldre inte flyttat in på så kallat särskilt boende, berättar Lena Carp som är enhetschef på Ivo.

– Det är framför allt anhöriga, men också enskilda äldre som inte vill att man flyttar in på grund av smittspridning, säger hon.

Myndigheten har inte räknat på hur många fall det handlar om men märker fenomenet i flera kommuner, utspritt över Sverige.

– Det är det vanligaste kopplat till pandemin, säger Lena Carp.

Ingen anledning

Thomas Lindén, avdelningschef vid Socialstyrelsen, kommenterade vid myndigheternas presskonferens på torsdagen oron som får en del att avstå från en plats på särskilt boende.

– Det är nu tredje veckan som vi ser att ingen av landets kommuner når upp ens till en procent med smittade på sina boenden. Så det är nog mindre smitta där än på andra platser i landet. Jag tycker inte det finns sådan anledning till oro för smitta att man inte tar i anspråk en plats man behöver på ett särskilt boende, säger han.

Pausat inflyttningar

Äldreomsorgen har varit i strålkastarljuset eftersom en stor andel av de som dött med bekräftad covid-19 bott på äldreboende. Under pandemin finns exempel på kommuner som därför pausat inflyttningar på äldreboenden. Men sådana beslut har inte påverkat inrapporteringen till Ivo, enligt Lena Carp.

– Hittills har vi inte sett att någon effekt av kommunernas egna beslutade inflyttningsstopp, säger hon.

Än så länge har myndigheten ingen heltäckande bild över årets fall där det gått mer än tre månader för personer att få flytta in på äldreboende.

– Det kommer att bli en del i vårt uppdrag att beskriva pandemins konsekvenser, säger Lena Carp.

Ökade stort

Kommunernas rapporter kommer dessutom vara särskilt intressanta i år, eftersom antalet rapporter om sena inflyttningar sköt i höjden förra året till totalt 4 082 stycken under undersökningsperioden. En ökning med ungefär 28 procent jämfört med samma period året innan. I fler än hälften av fallen handlade det om resursbrist hos kommunerna.

– Varför det blev en så markant ökning av det kan vi inte svara på, säger Lena Carp.

Om Ivo bedömer väntan som oskäligt lång kan kommunen straffas med en avgift, vilket hände ett fåtal gånger förra året. Lena Carp vill inte utesluta, men ser det som osannolikt att myndigheten skulle få anledning att sanktionera kommunerna i ärenden kopplade till pandemin.

– Vi kommer att ta hänsyn till omständigheterna, säger hon.

Fakta: Så många inflyttningar dröjde

Antal ärenden där personer fått beslut om att flytta in på särskilt boende (äldreboende) men väntat längre än tre månader på att få flytta in.

2019: 4 082

2018: 3 192

2017: 3 406

2016: 3 466

Siffrorna har rapporterats från januari till och med september. Anledningen till varför Ivo inte mätt hela år handlar om tekniska problem hos myndigheten. Det senaste årets ökning ska dock inte ha påverkats av problemen, enligt Ivo.

Källa: Inspektionen för vård och omsorg (Ivo)