Foto: Johan Nilsson/TT

Antalet bekräftade fall toppen av ett isberg

Telegram från TT / Omni
10 sept. 2020, 10.51

USA har nu nästan 6,4 miljoner bekräftade fall av covid-19. Men redan den 18 april hade så många amerikaner infekterats av det nya coronaviruset.

Den slutsatsen drar forskare i en studie som presenteras i tidskriften Nature.

USA rapporterade sitt första bekräftade fall av covid-19 den 21 januari 2020. Den 18 april var antalet bekräftade fall 721 245 stycken.

Men en rapport av forskare vid University of California, Berkeley, i USA visar nu att antalet fall vid denna tidpunkt antagligen var nio gånger fler: 6 454 951 stycken.

Förklaringen till det stora mörkertalet, skriver forskarna, är att så många endast drabbas av milda symtom av sjukdomen. I dag, nästan ett halvår senare, har landet 6,36 miljoner bekräftade fall, det vill säga nästan lika många som antagligen hade eller hade haft sjukdomen redan i april.

Därutöver har USA rapporterat 190 872 dödsfall med covid-19, vilket motsvarar 57,97 döda per 100 000 invånare. Motsvarande siffra för Sverige är 57,33. Till skillnad från Sverige har dock USA ännu inte noterat en kraftig minskning av antalet smittade och döda.