Detta är en artikel från TT.

Antalet covidsjuka på iva fortsätter att öka

Telegram från TT / Omni
20 December 2021, 18.59, uppdaterad 20 December 2021, 19.21

Antalet svårt covidsjuka patienter i intensivvården fortsätter att öka och är den högsta på ett halvår.

– Att vi nu går in i jul- och nyårshelgerna med den ökningen är oroande, säger Johnny Hillgren, ansvarig för Svenska intensivvårdsregistret.

Julveckan har inletts med 88 covidsjuka patienter inlagda på iva. Så hög har siffran inte varit sedan midsommarveckan. Men då var antalet på nedåtgående. Nu är den stigande – förra måndagen, luciadagen, var antalet covidsjuka iva-patienter 62.

– Vi kan förvänta oss att det fortsätter att öka. Det finns inga tecken på att det viker av och minskar, så vi kan vänta oss en ökande belastning de närmaste två veckorna, säger Johnny Hillgren, ordförande i Svenska intensivvårdsregistret (Sir).

Antagandet baseras på att smittspridningen fortsätter att öka i landet. Från insjuknande till intensivvård går det i snitt elva dagar.

Ovaccinerade

Merparten av de covidsjuka på iva är ovaccinerade.

– Fortfarande är merparten ovaccinerade. Sedan har det sett lite olika ut i olika åldersgrupper och olika tidsperioder. Vi hade en period i oktober–november när vi såg fler i gruppen dubbelvaccinerade i åldern 65 år och äldre, vilket sannolikt har att göra med att vaccinationseffekten av första och andra sprutan avtagit, säger Hillgren.

Vaccinering och att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer är det som kan trycka ned den uppåtgående kurvan av covidrelaterade iva-fall.

– Det handlar om att skydda sig själv och andra och inte vara ute bland folk när man har symptom, säger Hillgren.

Influensasäsong inledd

Utöver covidpatienterna är det en relativt hög belastning på intensivvården, fortsätter han.

– Det rör sig inte om några specifika grupper, utan det är det vanliga intensivvårdspanoramat, säger Johnny Hillgren.

De inrapporterade fallen av influensa som kräver intensivvård ligger ännu på en relativt låg nivå – i förra veckan registrerades sju fall. Kulmen på influensasäsongen brukar komma först i februari.

Covidpatienter i svensk sjukvård

Antal sjukdomsfall: 1 250 885

Antal intensivvårdade: 8 107

Medelåldern på covidpatienter på iva: 60,6 år

Medianålder: 63 år

Andel kvinnor/män: 30/70 procent

Antal dagar från insjuknande till iva-vård: 10,9

Andel med någon riskfaktor: 80,8 procent

Siffrorna baseras på samtliga fall sedan mars 2020.

Källa: Sir och Folkhälsomyndigheten