Detta är en artikel från TT.

Antalet patienter på iva ökar

Telegram från TT / Omni
4 August 2021, 05.24

Antalet patienter som vårdas inom intensivvården för covid-19 ökar. Anders Tegnell tror dock inte att det handlar om ett trendbrott.

De senaste veckorna har antalet bekräftade fall av covid-19 återigen ökat, efter att ha gått ner ända sedan början av april.

Den genomsnittliga tiden från det att man insjuknar till dess att man behöver intensivvård är, enligt intensivvårdsregistret, 10, 9 dagar och nu har antalet patienter som vårdas inom intensivvården också blivit fler.

För en vecka sedan vårdades 15 patienter på grund av covid-19 inom intensivvården. Sedan dess har antalet ökat stadigt till 26.

Anders Tegnell, statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten, är dock skeptisk och tycker inte att det går att prata i termer av ett trendbrott. Talen är för små, säger han.

– De senaste veckorna har det bara varit enstaka personer per vecka (som lagts in för iva-vård), så det är nog mer slump än något annat. Det är väldigt tydligt, att det är de yngre åldersgrupperna, upp till 30 år, som smittas nu. Och de blir extremt sällan så sjuka att de behöver iva-vård, säger han till TT.

Antalet patienter som behövt intensivvård har varierat kraftigt, men har hela tiden följt smittspridningen i samhället, om än med viss fördröjning. Ju högre smittspridning, desto fler iva-patienter.

I våras, när detta antal var som högst under den senaste vågen av smittspridning, vårdades sammanlagt 419 personer med hjälp av denna vårdform.