Detta är en artikel från TT.

Årsrekord för antal vårdade med covid

Telegram från TT / Omni
29 December 2022, 13.03, uppdaterad 29 December 2022, 15.41

Fler covid-patienter vårdas nu på sjukhus än under den förra toppen i januari 2022, visar nya siffror.

Hög spridning av tre smittor samtidigt ger ett fortsatt pressat läge inom sjukvården.

– Ganska unikt, säger statsepidemiolog Anders Lindblom.

Totalt uppskattas 2 179 patienter vårdas med covid-19, enligt nya siffror från Socialstyrelsen.

Det är fler än under den senaste toppen i pandemin som inföll i januari 2022. Då uppskattades som mest 2 138 covid-patienter få slutenvård inklusive intensivvård vid samma tillfälle.

Den högsta toppen inföll dock för drygt två år sedan – i januari 2021 – när 2 972 patienter uppskattas ha vårdats samtidigt.

Även de bekräftade dödsfallen bland patienter med covid-19 stiger. 218 dödsfall har bekräftats vecka 50, vilket kan jämföras med ett medeltal på 122 avlidna de tre föregående veckorna, enligt nya siffror från Folkhälsomyndigheten.

Influensafall ökar med 60 procent

Spridningen av covid-19 har tillsammans med RS-virus och säsongsinfluensa gett ett ansträngt läge inom vården de senaste veckorna.

– Vi har inte haft den här situationen tidigare, att alla de här smittorna sprider sig samtidigt. Det är ganska unikt, säger statsepidemiolog Anders Lindblom.

Antalet bekräftade fall av covid-19 ökar inom hemtjänsten och på särskilda boenden för äldre, visar Folkhälsomyndighetens analys.

Även de bekräftade fallen av influensa ökar, med 60 procent mellan vecka 50 till 51.

– Det är många som blir svårt sjuka i influensa också, det får man inte glömma, säger Anders Lindblom.

Under samma period har fallen av RS-virus, som främst drabbar små barn, ökat med 14 procent.

Fler har även behövt intensivvård för både RS och influensa de senaste veckorna.

Osäkert om toppen är nådd för covid-19

Ännu är inte smittotoppen för RS och influensa nådd, enligt Anders Lindblom. För covid-19 är situationen lite mer osäker.

– Vi har fortfarande en hög smittspridning i Sverige. Vi kan inte säkert säga att vi har nått toppen än. Det är för mycket osäkerhet, säger statsepidemiologen.

Antalet patienter med covid-19 som behöver intensivvård är dock fortsatt väsentligt lägre än under tidigare toppar under pandemin. Enligt de senaste siffrorna från Socialstyrelsen uppskattas 48 patienter behöva intensivvård just nu. Det kan jämföras med rekordnoteringen på 557 patienter i april 2020.

Det är även många som vårdas som har covid-19 just nu, men där inte smittan är huvudorsaken till att de får vård, poängterar Anders Lindblom.

– Det är den stora merparten. Att det är så många som ligger på intensivvård med covid och inte till följd av covid, det visar att vi har en hög smittspridning i samhället.

Folkhälsomyndigheten påminner om vikten av att vaccinera sig, och att vaccin mot influensa och covid-19 går att kombinera.

– Det är inte för sent att vaccinera sig, säger Anders Lindblom.

Omfattande smittspridning

Smittspridningen av covid-19, influensa och RS-virus fortsätter att vara omfattande.

Totalt uppskattas 2 179 patienter vårdas med covid-19 just nu.

218 personer har bekräftats rapporterats avlidna med covid-19 vecka 50. Det kan jämföras med att medeltalet för avlidna de senaste tre veckorna ligger på 122.

Antalet bekräftade fall av influensa har ökat med 60 procent mellan vecka 50 och 51.

Fallen av RS-virus har samtidigt ökat med 14 procent under vecka 51 jämfört med vecka 50.

Källa: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen