Foto: Stina Stjernkvist/TT

Auktion av 5G-nät i oktober

Telegram från TT / Omni
07 febr. 2020, 14.11

I oktober 2020 hoppas Post- och telestyrelsen (PTS) kunna genomföra auktioner av 5G-nät, meddelar myndigheten.

Sedan den 1 januari gäller ny lagstiftning på området i spåren av att regeringen skärpt säkerhetsreglerna kring vilka telekomleverantörer som ska få bygga den nya generationens mobil- och datanät, 5G.

"PTS samråder nu sitt förslag till nya regler med marknadens aktörer, med målsättningen att hålla auktionerna i oktober 2020", skriver myndigheten.

PTS föreslår att auktionsreglerna möjliggör för tre tillståndshavare för de olika frekvensbanden i 5G-utbyggnaden.