Detta är en artikel från TT.

Bara enstaka smittfall i skolorna

Telegram från TT / Omni
31 October 2020, 06.16

Allt fler internationella studier pekar åt samma håll – det nya coronaviruset tycks ha svårt att sprida sig i skolmiljö. Men forskarna förstår inte varför. Det borde vara idealiska förhållanden för smittspridning.

Att samla grupper av barn inomhus under en stor del av dagen borde vara det perfekta sättet att sprida covid-19. Trots det visar allt fler stora internationella studier att skolbarn smittas i betydligt mindre utsträckning än vuxna, enligt en genomgång i tidskriften Nature.

– De tycks snarare följa utvecklingen än driva smittan, säger Walter Haas, forskare i infektionsepidemiologi vid Robert Koch Institut i Berlin, till Nature.

Avgränsad omfattning

När skolor och förskolor öppnade efter nedstängningarna i stora delar av världen fruktade många att det skulle leda till nya utbrott. Men när forskare har sammanställt utfallet hittills syns ingen sådan effekt. Och i de fall då det har förekommit sjukdomsfall har det varit i mycket avgränsad omfattning.

En stor italiensk studie har följt utvecklingen i drygt 65 000 skolor som öppnade i september, trots att det då började synas tecken på ökad smittspridning i samhället. Efter fyra veckor hade inte ens två procent av skolorna rapporterat någon smitta – och i 93 procent av fallen handlade det då om endast ett sjukdomsfall per skola. I ett gymnasium upptäcktes ett kluster på fler än tio smittade personer.

Främst mellan vuxna

Resultaten från denna italienska studie är dock fortfarande preliminära, då de bara har genomgått en första granskning för att presenteras i preprint. Men de går i linje med liknande studier i exempelvis USA, Australien, Tyskland och Storbritannien.

En genomgång av forskare vid bland annat London School of Hygiene and Tropical Medicine visar att av 30 bekräftade fall av covid-19 i brittiska skolor under juni, handlade det huvudsakligen om smitta som spreds mellan de vuxna i personalen. Endast i två fall kunde det bekräftas att en elev hade smittat en annan elev. Även dessa resultat är dock preliminära – men stämmer överens med observationer i andra länder.

Ökar med åldern

Anledningen till att barn både tycks bli smittade och sedan sprida covid-19 i betydligt mindre utsträckning än vuxna är fortfarande något av en gåta för forskarna. En möjlig förklaring skulle kunna vara att de har mindre lungor och därmed mindre kraft att skicka ut smittsamma partiklar, resonerar infektionsepidemiologen Walter Haas. En annan förklaring skulle kunna vara att smittade barn sällan utvecklar särskilt kraftiga symtom.

Risken att barn blir smittade och sprider smittan vidare ökar med åldern. En amerikansk studie visar till exempel att andelen barn med covid-19 var dubbelt så stor bland 12–17-åringar jämfört med 5–11-åringar. Walter Haas och hans kollegor publicerade nyligen en studie i Eurosurveillence, som ger en liknande bild.

– Det är tonåringar och lärare som borde vara fokus för förebyggande åtgärder när smittspridningen ökar i samhället, som att bära ansiktsmask eller återgå till distansundervisning, säger Walter Haas.

Fakta: Smittoläget i världen

Den 30 oktober hade 45 120 596 fall av bekräftad covid-19 rapporterats i världen. Antalet döda med covid-19 var 1 182 408.

I EU (samt EEA och Storbritannien) var motsvarande siffror 6 930 071 smittade och 217 104 döda.

Av de 121 167 personer som rapporterats smittade i Sverige den 30 oktober var 8 672 under 19 år.

Källa: ECDC, Folkhälsomyndigheten