Detta är en artikel från TT.

"Bättre liv" ska locka till gröna jobb

Telegram från TT / Omni
21 May 2023, 07.50, uppdaterad 21 May 2023, 09.15

Över 100 000 nya jobb inom tio år. De nya industrisatsningarna i norr kräver en folkvandring i storlek som ett helt Jönköping för att lyckas.

Men rekryteringen är långt ifrån okomplicerad.

Peter Larsson är regeringens samordnare för de nya industrisatsningarna i norr och har bland annat i uppgift att försöka få ihop industrins krav på arbetskraft med förutsättningarna för att folk ska kunna och vilja flytta till jobben.

– En generell slutsats jag har dragit är att vi är väldigt duktiga på omställningar i Sverige, men inte på nyetableringar, som när det kommer nya industrier som ”luftlandsätts” på det här sättet.

Janus Brandin, regional utvecklingsdirektör i Region Norrbotten, är inne på samma linje. Det finns ingen vidare rutin vid nya jättesatsningar – särskilt i inte i norr, där befolkningen mest har minskat. Han skämtar om att Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS, föregångaren till Arbetsförmedlingen, på 1960- och 1970-talen stod för ”Alla måste söderut”. Nu är det annorlunda.

– Det här har inte gjorts tidigare. Det finns ingen mall, säger Brandin.

60 000 jobb i Norrbotten

Bara i Norrbotten räknar Brandin med 30 000 nya jobb direkt i nya industrisatsningar under det här decenniet och nästa. Till det kommer lika många jobb för att sköta samhällsservicen, som lärare, vårdpersonal och butiksanställda.

– För varje nytt jobb räknar man med 2,8 jobb ytterligare. Dessutom ska det byggas en massa, bara det är mellan 7 000 och 10 000 jobb i Norrbotten.

Brandin säger att det görs en hel del för att få tag på folk till de nya industrierna.

– Vi testar massa saker, bland annat ett AI-verktyg i sociala medier, som ger information om man söker på exempelvis grön omställning eller ståltillverkning.

Dessutom bearbetas nederländare intensivt, där är det många som söker sig utomlands för att slippa trängsel.

”Inte jättesvårt”

Arbetsförmedlingen försöker också pussla ihop arbetssökande med de nya jobben.

– Egentligen är det inte jättesvårt att hitta folk som vill jobba i de nya industrierna, det är i kringsamhället som de stora utmaningarna finns, säger Christina Storm Wiklander, regionchef för Arbetsförmedlingen i de fyra nordligaste länen.

Det handlar bland annat om lärare, undersköterskor och butikspersonal.

– En fördel är att det är många jobb som inte kräver högskoleutbildning.

Främsta lockbetet är ett bättre liv, enligt Storm Wiklander.

– Personer som bor i socioekonomiskt utsatta områden kan få en annan säkerhet och möjlighet till integration.

Arbetsförmedlingen erbjuder också yrkesutbildningar i bristyrken för att möta de nya behoven. Men för att folk ska kunna flytta krävs att det finns någonstans att bo.

– Bostaden är nyckeln, säger Storm Wiklander.

Bostadsbyggande

Peter Larsson ser en del övergångsproblem då nya stora investeringar kommer. Som med bostäder. I Skellefteå byggs det, även nu när byggandet i övriga landet störtdyker. Han hoppas att det kommer att bli så på de övriga orterna, som också kommer att behöva massa nya bostäder.

Men det Larsson ser som den stora haken när det gäller nyinvesteringarna är bristen på en sammanhållen arbetsmarknadsregion i norr. Även om det finns runt 100 000 jobb i Norrbotten är området som får nya industrier inte lika stort som exempelvis Göteborgsregionen och Stockholmsområdet. Där finns en stor arbetsmarknad, som kan suga upp förändringar.

– En generell slutsats är att vi underskattar nyetableringar. En ny batterifabrik gör inte allt. I Skellefteå ser man detta. Där försöker man diversifiera, säger Larsson.

Nya jobb i norr

Northvolt: I Skellefteå startade produktionen i Northvolts batterifabrik vid årsskiftet i vintras. Nu jobbar runt 1 700 personer där, men fabriken ska växa till 4 000. I Västerås finns utveckling och viss tillverkning, nu arbetar runt 1 000 personer där. I Göteborg ska batteritillverkning göras för Volvo. Där beräknas omkring 3 000 jobba. I Kvarnsveden i Borlänge ska det gamla pappersbruket göras om till batterifabrik. Omkring 1 000 beräknas behövas där.

H2 Green Steel: I Boden ska fossilfritt stål tillverkas av H2 Green Steel redan 2025. Antagligen behövs runt 1 500 personer för själva produktionen i Boden. Dessutom tillkommer underleverantörer och kringtjänster, och bygget av fabriken. Kanske handlar det om så många som 10 000 personer, enligt H2 Green Steel.

Hybrit: LKAB:s, SSAB:s och Vattenfalls satsning på fossilfritt stål i det så kallade Hybrit-projektet innebär att järnsvamp ska tillverkas i Gällivare. Hur många jobb det ger är ännu oklart. Fast bara för byggnationen av anläggningar för Hybrit, som tar 20 år att färdigställa, beräknas 2 000–3 000 personer behövas.

LKAB behöver rekrytera mellan 2 000 och 3 000 personer, enligt företagets beräkningar.

Volvo: Batterifabrik i Mariestad, oklart hur många, men mer än 1 000 nya jobb.

Shanghai Putailai (PTL): I början av maj blev det känt att det kinesiska energiteknikbolaget Shanghai Putailai (PTL) planerar en ny fabrik i Torsboda industripark utanför Timrå. Mångmiljardsatsningen ska ge 1 900 nya arbetstillfällen i produktionen, samt ytterligare 4 000 jobb i samhällsservice.

Det danska bolaget NKT, som tillverkar högspänningskablar, ska öka sin kapacitet i fabriken i Karlskrona. Detta väntas skapa fler än 500 nya direkta jobb vid fabriken i Karlskrona.

Källa: Northvolt, LKAB, SSAB, H2 Green Steel, Timrå kommun, NKT