Baylan: Flyger man inte blir det väldigt svårt

Näringsminister Ibrahim Baylan (S) beklagar att SAS ser ut att behöva skära ned med 5 000 anställda.

Storägaren Jacob Wallenberg trycker på att staten måste gå in och rädda bolaget om det ska överleva.

Telegram från TT / Omni
28 April 2020, 09.44, uppdaterad 28 April 2020, 16.20

Näringsminister Ibrahim Baylan (S) beklagar att SAS ser ut att behöva skära ned med 5 000 anställda.

Storägaren Jacob Wallenberg trycker på att staten måste gå in och rädda bolaget om det ska överleva.

– Det här är en naturkatastrof vi är med om. Nu måste staten gå in och rädda SAS, som är ett samhällskritiskt företag, säger Jacob Wallenberg till Svd.

Ibrahim Baylan och näringsdepartementet hade som storägare i SAS fått information om att SAS-ledningen skulle komma med varslet.

TT: Hur ser ni på denna drastiska åtgärd?

– Det är en väldigt svår och osäker tid, inte minst inom flyget. Det gäller såväl SAS som i princip alla andra flygbolag.

– Det är klart att jag känner med alla de 5 000 människor i tre länder som drabbas av det här. Jag tror samtidigt att alla förstår att det är väldigt svårt i dag att se att flyget kan komma igen i närtid. Därmed blir det här tyvärr en logisk utveckling.

Har förtroende

TT: Men man kan inte säga att det visar att stödåtgärderna till flygindustrin inte har fungerat?

– Nej, nu är det så att såväl vi som Danmark och Norge har utfärdat lånegarantier. Men det är ju som Rickard Gustafson, SAS vd, säger. Det är ju väldigt svårt att se framför sig, varken i år eller nästa år, att vi får någon form av normalisering. Och är det på det sättet måste en operativ ledning vidta åtgärder. Jag känner stort förtroende för det sätt på vilket SAS-ledningen sköter bolaget.

TT: Har regeringen med anledning av krisen diskuterat om kapitaltillskott till SAS med andra storägare?

– Vi för naturligtvis en väldigt tät dialog, både med bolaget och med våra nordiska grannar. Men jag har ingen anledning att hålla på att spekulera kring bolaget. När vi får en förfrågan tar vi ställning till den och lämnar ett besked därefter.

"Historiska skäl"

TT: Hur påverkar den här krisen regeringens inställning till att staten är ägare i SAS? Illustrerar inte den här krisen som vi ser nu problemen med att äga den här typen av bolag?

– Alltså, det är väldigt vanligt. Nästan oavsett var du tittar så har du stater som antingen är ägare eller delägare i flygbolag. Det har ju historiska skäl. Det var så flyget började en gång i tiden.

– Sedan har vi ju ett mandat från riksdagen att sälja de 14,8 procent av SAS som den svenska staten fortfarande äger. Men just nu känns det mer som en teoretisk diskussion. Läget är ju så desperat och svårt när det gäller flyget.

– Tyvärr är det som Rickard Gustafson säger att i dag är det svårt att se det här förändras nämnvärt i närtid.

Stålbad väntar

TT: Skapar inte den här krisen naturliga konsolideringsbehov i flygindustrin?

– Den europeiska, jag skulle till och med vilja säga den globala flygindustrin kommer ju att gå igenom ett stålbad. Vi vet ju sedan tidigare att det har funnits problem med överetablering och därmed väldigt få flygbolag som varit i gott skick. Det märks ju nu.

– SAS är ett av de bolag som gjort mest för att se till att vara i gott skick. De gick in den här krisen i något bättre skick än många andra bolag. Men likväl tror jag alla begriper att säljer man inga biljetter, flyger man inte, blir det väldigt svårt, säger Ibrahim Baylan.