Detta är en artikel från TT.

Bevis räcker inte – Assangeutredning läggs ned

Telegram från TT / Omni
19 November 2019, 06.16, uppdaterad 19 November 2019, 16.57

Lång tid har gått, vilket gjort att bevisningen försvagats "avsevärt". Nu väljer åklagaren att lägga ned våldtäktsutredningen mot Wikileaksgrundaren Julian Assange.

– Jag tycker att vi har gjort allt som går att göra, säger Eva-Marie Persson om förundersökningen.

Över nio år har gått sedan Julian Assanges Sverigebesök 2010, där han bland annat blev misstänkt för våldtäkt mot en kvinna. Två gånger tidigare har förundersökningen om våldtäkten lagts ned – nu läggs den ned för tredje gången efter en ny granskning av fallet och nya vittnesförhör.

– 2017 beslutade förra förundersökningsledaren att lägga ned förundersökningen för att man inte kom vidare. Nu har förundersökningen avslutats efter en sakprövning, sade åklagaren Eva-Marie Persson vid en pressträff.

"Minnet bleknar"

Persson har lett förundersökningen sedan i april i år, då den återupptogs för andra gången. Beslutet att öppna utredningen togs sedan Julian Assange gripits av brittisk polis, efter det att han i flera års tid hållit sig undan på Ecuadors ambassad i London. Sedan dess har åklagaren hållit nya förhör med både tidigare hörda vittnen och två nya. Hon har också talat med målsägaren.

– Min bedömning av vad som sammantaget kommit fram är att målsäganden är trovärdig och hennes uppgifter bedöms som tillförlitliga, säger Eva-Marie Persson.

Enligt åklagaren är det alltså inte på målsägarens uppgifter det fallerat, utan på bristande stödbevisning – något som hade krävts för att åklagaren skulle ha kunnat väcka åtal.

– Efter den komplettering av utredningen som gjorts under sommaren och hösten står det klart att den muntliga bevisningen till stöd för målsägarens uppgifter har försvagats. Detta beror i huvudsak på att lång tid har förflutit sedan händelsen. Minnet bleknar, av naturliga skäl, säger Eva-Marie Persson.

– När vi hållit förhör med dem måste man beakta att tiden har gått, och att det finns möjligheter att de har påverkats i sin minnesbild. Dels att man pratat med varandra, dels att man följt medier, och också naturligtvis allt som förekommit i sociala medier. Det måste jag ha med mig i mitt analysarbete, säger hon vidare.

Svårt beslut

Eva-Marie Persson gör bedömningen att samtliga utredningsåtgärder som kunnat göras också har gjorts. Hon har dock inte förhört Julian Assange – det skulle inte förändra bevisläget, är åklagarens bedömning.

– Har vi redan kommit fram till att stödbevisningen inte räcker för att väcka åtal, då finns inget skäl att åka London och ställa frågor, säger Persson.

Beslutet att lägga ned förundersökningen var svårt, anser åklagaren:

– Det är också därför jag valt att ge mig själv tid för reflektion och analys. Det är många detaljer att överväga och också jämföra gammalt och nytt.

För närvarande sitter Julian Assange i fängelse i Storbritannien. USA har begärt honom utlämnad då han misstänks för bland annat dataintrång genom att ha knäckt lösenord till ett av det amerikanska försvarsdepartementets datasystem. Den rättsliga processen i brittisk domstol för att avgöra om Assange ska utlämnas till USA väntas ske i februari.

Bakgrund: Assange-fallet

Vid ett Sverigebesök i augusti 2010 blev Julian Assange misstänkt för olika sexualbrott mot två kvinnor. Förundersökningen om våldtäkt lades ned redan efter några dagar, men återupptogs i september samma år. Assange häktades i sin frånvaro i november 2010.

Efter diverse rättsliga turer tog Assange sin tillflykt till Ecuadors ambassad i London 2012 och beviljades asyl.

Svenska åklagare hade i flera år ambitionen att Assange skulle höras i Sverige.

I mars 2015 meddelade överåklagare Marianne Ny att hon ville förhöra honom i London. Detta sedan hon kritiserats av Svea hovrätt hösten 2014 för att inte leva upp till skyldigheten att driva förundersökningen framåt.

De misstänkta brotten mot en av kvinnorna – olaga tvång och två fall av sexuellt ofredande – preskriberades i augusti 2015.

Först i november 2016 kom förhören till stånd, ledda av ecuadorianska åklagare.

2017 lades brottsutredningen mot Assange ned, eftersom dåvarande åklagare kommit till slutsatsen att det inte längre gick att driva utredningen framåt.

Men när Assange i april i år greps på ambassaden av brittisk polis hamnade allt i ett annat läge, och förundersökningen mot honom återupptogs av Åklagarmyndigheten.

I juni hölls en häktningsförhandling mot Assange vid Uppsala tingsrätt, då åklagaren Eva-Marie Persson ville få honom häktad och sedan utfärda en europeisk arresteringsorder för att begära Assange utlämnad till Sverige. Tingsrätten avslog dock åklagarens häktningsbegäran, då den ansåg att det skulle gå att hålla förhör med honom i Storbritannien med hjälp av en europeisk utredningsorder.

Sedan dess har ett antal vittnesförhör hållits. Den 19 november 2019 meddelade Persson att hon lägger ned förundersökningen mot Julian Assange.