Detta är en artikel från TT.

Bråk om Postnord – Sverige hotar stämma Danmark

Telegram från TT / Omni
5 December 2023, 18.20

En ny lag i Danmark som väntas drabba Postnord har fått den svenska regeringen att ilskna till.

I ett brev till danska regeringen hotar Sverige med juridiska åtgärder.

Den svenska regeringen är ”genuint oroad” över en ny postlag som ska träda i kraft i Danmark vid årsskiftet. Det framgår i ett brev skickat från finansdepartementet till danska transportministeriet.

Den nya lagen går enligt brevet emot både Postnords och den svenska statens intressen.

Blir av med bidrag

– Att Danmark fattar beslut om att ändra i sin postlag är ganska rimligt, men däremot har vi en del synpunkter på det sätt och i den hastighet som man gör det på, säger Lars Hjälmered, statssekreterare på finansdepartementet med ansvar över de statligt ägda bolagen.

Lagen röstades igenom i den danska riksdagen förra veckan och innebär bland annat att Postnord förlorar sin status som samhällsomfattande posttjänst. Dessutom ryker ett årligt miljonbidrag till bolaget.

Finansdepartementet befarar att det danska beslutet kommer att skapa stora negativa effekter för Postnords danska dotterbolag.

– Det är mycket pengar som står på spel. Och eftersom vi äger bolaget ihop drabbar det även svenska Postnord, säger han.

Exakt vilka summor som Postnord kan tappa i Danmark kan Lars Hjälmered inte svara på mer än att det rör sig om ”stora belopp i sammanhanget”.

– Om man med några veckors varsel ändrar hela postregleringen finns det inte ett enda bolag som hinner anpassa sig till det, säger han.

Hotar med juridiska åtgärder

I brevet till Danmark, som är 13 sidor långt och ganska kraftigt maskat, hänvisas bland annat till det aktieägaravtal som Danmark och Sverige har tecknat för det gemensamma ägandet i Postnord.

Enligt det har danska staten en skyldighet, anser regeringen, att kompensera företaget för både indirekta och direkta kostnader med anledning av den nya lagen.

– Vi säger att ni får gärna ändra lagen i Danmark, men inte på ett sätt så att det skadar Postnord som koncern. Vi menar att det är upp till det danska transportministeriet nu. Vill de ha nya regleringar, fine, men då måste de ta konsekvenserna och visa att de inte skadar bolaget, säger Lars Hjälmered.

I brevet utesluts inte juridiska åtgärder om inte danska staten lever upp till avtalet.

Transportministeriet har ännu inte svarat på brevet.