Detta är en artikel från TT.

Branschens besvikelse: "Kulturen är viruset"

Telegram från TT / Omni
23 August 2021, 09.46, uppdaterad 23 August 2021, 10.48

Folkhälsomyndighetens besked om att det inte är läge att lätta på restriktionerna för bland annat kultur- och nöjesevenemang i september möts med besvikelse av branschen.

Stefan Forsberg, styrelseordförande för Svensk Scenkonst och chef för Konserthuset i Stockholm, säger att han är luttrad vid det här laget och att hela samhället har vant sig vid ett ständigt fram och tillbaka. Ändå hade han hoppats på lättnader någon gång under hösten.

– Om vi inte kan få möta vår konsertserie-publik i fulla salonger så är det naturligtvis en väldigt stor besvikelse för både publiken och oss. Men vi kan inte annat än följa det som sägs, säger Stefan Forsberg.

TT: Hur stor betydelse skulle de sista lättnaderna ha?

– För oss har det en väldigt stor betydelse, vi har ett hus med 1 800 platser och vi har sålt tusentals abonnemang. Vi hoppas att från 19 oktober kunna välkomna publiken tillbaka och det är fortsatt vår förhoppning men nu får vi väl se hur det ändrar sig och hur länge man väntar på steg fyra, säger Stefan Forsberg.

Planen för att lätta på restriktionerna skulle ske i fem steg, där steg fyra förväntades i september. Något som nu inte verkar hända.

”Återgå till armlängds lucka”

Många av hösten biopremiärer har redan skjutits upp i väntan på tydligare besked och Peter Fornstam som är vd för Svenska Bio, tycker att Folkhälsomyndigheten borde förklara ur ett smittperspektiv ”varför det är viktigt att slå på kulturen?”

– Det blir en fattigare biohöst för alla, både ekonomiskt och utbudsmässigt, säger Fornstam vid Svenska filminstitutets årliga höstpresentation.

– Det värsta vore om de som flyttat sina datum tröttnade och sålde till en strömningstjänst. Biografernas ekonomiska kräftgång fortsätter som en konsekvens av en obegriplig skrivbordsprodukt från Folkhälsomyndigheten. Återgå till armlängds lucka som det var 2020, utan smittspridning på bio, så är problemet löst, säger Peter Fornstam.

Covidpass eller flockimmunitet

Joppe Pihlgren på Svensk Live berättar att han ständigt pratar med konsertarrangörer som frågar om de kan göra något i september eller oktober.

– Där har ju inte vi några svar och det är klart att folk blir frustrerade av det, säger han och fortsätter.

– Jag tror att vi ska lyssna på Folkhälsomyndigheten och regeringen. Mitt drömscenario är att det inte behövs några covidpass för att pandemin går över, att så pass många är vaccinerade eller att vi når flockimmunitet. Om inte det händer är det ju jättebra om det finns covidpass eller PCR-test, för dem som inte har åldern inne eller inte kan ta vaccin på grund av allergier.

”Kulturen straffas”

Calle Nathanson,vd för Folkets Hus och Parker, menar att det är viktigt att sätta hälsan först och att vaccinationstäckningen och smittspridning avgör vilka beslut regeringen och myndigheter tvingas fatta beslut om. Samtidigt tycker han att det är det anmärkningsvärt att man i kollektivtrafiken inte längre har några restriktioner.

– Återigen är vi tillbaka i det där konstiga läget där det blir lite som att kulturen är viruset. Vi tar jättestort ansvar, alla är måna om att vi ska ta ur den här situationen men man måste införa åtgärder som är lika i samhället. Det blir som att man återigen straffar kulturen.

Restriktionerna

De grundläggande råden för att bromsa coronapandemin kvarstår: tvätta händerna ofta och noga, håll avstånd till andra och stanna hemma vid symtom.

Därutöver finns även ett antal restriktioner. Antalet personer som får samlas är fortfarande rejält begränsat, även om det i dag är tillåtet att betydligt fler samlas utomhus än inomhus. På restauranger får max åtta personer sitta tillsammans inomhus, med minst en meters avstånd till andra sällskap. Utomhus bedöms risken för smitta vara mindre, och därför finns ingen begränsning för hur många som får sitta tillsammans ute.

Inomhusarrangemang med anvisade sittplatser, till exempel på biografer, får ha upp till 300 deltagare, men varje sällskap får inte vara fler än 8 personer, och sällskapen ska kunna hålla minst 1 meters avstånd i sidled.

Utomhus får betydligt fler samlas, om det finns sittplatser får upp till 3 000 personer delta i ett utomhusarrangemang.

Arrangören är den som ska ha koll på vilka regler som gäller och se till att de följs.

Utan sittplatser får max 50 personer samlas inomhus och 600 utomhus.

Även begravningar omfattas av samma restriktioner som andra evenemang, men får alltid ha minst 20 deltagare oavsett hur stor lokal den arrangeras i. Om fler får delta beror på om begravningen hålls inomhus eller utomhus och om deltagarna har anvisade sittplatser.

Utomhusdemonstrationer får ha max 1 800 deltagare.

Vid motionslopp får max 900 deltagare samtidigt befinna sig i start- och målområdet.

Sedan den 15 juli finns inget krav på att man i inomhuslokaler ska ha ett visst antal kvadratmeter per person, men på många håll behåller näringsidkare den regeln för att undvika trängsel.

Ansvariga för verksamheter i lokaler som kan få plats med 500 personer eller fler måste göra riskbedömningar om det finns risk för trängsel. I så fall måste de som ansvarar se till att minska risken för trängsel.

När det gäller exempelvis marknader, mässor, nöjesparker och djurparker finns inga deltagarbegränsningar, men den som driver verksamheten ska se till att antalet besökare begränsas till en mängd så att det går att undvika trängsel och att besökare kan hålla ett säkert avstånd till varandra.

Sedan i mitten av juli får biljetter säljas till alla platser på långfärdsbussar och fjärrtåg, men passagerarna ska fortfarande vara försiktiga och inte resa med symtom.