Detta är en artikel från TT TT.

Brott och härkomst kan granskas av Brå

Telegram från TT / Omni
8 May 2018, 12.21

Brottsförebyggande rådet vänder nu i frågan gällande kartläggning av gärningsmäns härkomst.

Myndigheten uppger att en ny studie kan behövas men att den kan dröja.

– Det finns ett intresse för frågan uppenbarligen i stora grupper, säger Stina Holmberg, forskningsledare på Brottsförebyggande rådet (Brå), till TT.

Efterfrågan på en studie om relationen mellan brott å ena sidan och härkomst och migration å andra sidan har växt sig starkare och starkare, konstaterar hon.

– Och vi har ingen slags svart fläck för att inte titta på det, utan vi måste hela tiden förhålla oss till vad som händer i vår omvärld och i det läget som uppstått nu så tycker vi att det finns nog skäl att fundera en gång till om vi inte ska göra någonting, säger Stina Holmberg.

Moderaterna välkomnar Brås planer, men anklagar regeringen för att i det längsta ha försökt lägga hinder i vägen. Kunskap och kartläggning behövs.

"Ingen stor dramatik"

Justitieminister Morgan Johansson (S) framhåller att regeringen hela tiden har sagt att det är Brå själva som avgör vilka studier som ska göras.

– Jag ser ingen stor dramatik i det här, de har gjort två tidigare, säger Morgan Johansson till TT och syftar då bland annat på den rapport som Brå kom med 2005.

Frågan om studie har aktualiserats bland annat med anledning av en granskning som Aftonbladet publicerade på måndagen, och som visar att majoriteten av de pojkar och män som dömts för gruppvåldtäkt är födda i länder utanför Europa. Av 112 dömda under åren 2012–2017 var 82 födda utanför Europa.

Brå har vänt

Ett liknande mönster framkommer i en granskning som Expressen gjorde tidigare i år, liksom även i den senaste officiella rapport som undersökte saken. Rapporten, som togs fram av Brå 2005, visade att det är fem gånger vanligare att en gärningsman som begått sexbrott är utrikes född än inrikes född med två svenskfödda föräldrar.

Hittills har Brå inte ansett att ytterligare studier behövs, kunskapsunderlaget på området har bedömts som tillräckligt. Men nu öppnar myndigheten för en ny genomgång.

– Kunskap förhindrar tokiga myter. Man kan ju gissa vad som helst om man inte vet. Genom att vi uppdaterar det behöver folk inte gissa utan de kan veta mer, säger Stina Holmberg.

Olika vinklar

Brå har inte bestämt vilken form av studie det ska bli, och ett besked om vad det kan bli dröjer till nästa år.

Krav på en ny studie om härkomst har förts fram återkommande, men intensiteten ökade mycket efter flyktingvågen för snart tre år sedan, säger Stina Holmberg.

– Det som hände då skulle Brå ha haft små möjligheter att snabbt följa upp. Men nu har det gått tre år, nu har de som skulle stanna fått uppehållstillstånd och det öppnar för en mer långsiktig studie.

Brå utreder för närvarande, på regeringens uppdrag, varför sexualbrotten ökat de senaste tolv åren. I uppdraget ingick att om möjligt undersöka gärningspersonerna, men Brå har valt att helt fokusera på offren.

Fakta: Flera kartläggningar

Majoriteten av de pojkar och män som dömts för gruppvåldtäkt är födda i länder utanför Europa, visar en granskning som Aftonbladet publicerade på måndagen. Av 112 dömda under åren 2012–2017 var 82 födda utanför Europa.

Ett liknande mönster framkom i en granskning från Expressen i mars. Av 43 dömda för gruppvåldtäkt under 2016–2017 var 32 utrikes födda, medan tio var födda i Sverige med en eller två utländska föräldrar. En var född i Sverige med två föräldrar födda här.

Den senaste officiella rapport som undersökte saken (Brås studie 2005) visade att det är fem gånger vanligare att en gärningsman som begått sexualbrott är utrikes född än inrikes född med två föräldrar födda här. I rapporten poängteras att andelen av samtliga utrikes födda som är misstänkta för ett sexualbrott är mindre än en halv procent, och andelen som misstänks för våldtäkt och försök till våldtäkt är mindre än 0,3 procent.

Varför utrikes födda är överrepresenterade i sexualbrottsstatistiken råder det delade meningar om. Men enligt professor Niklas Långström, en av Sveriges främsta experter på sexualbrottslingar, tyder forskning på att det bara marginellt beror på invandrarbakgrunden som sådan. Enligt Långström beror det snarare på att en förhållandevis större grupp bland invandrarna har riskfaktorer som exempelvis antisociala attityder, bristande känsloreglering, kriminella kamrater och missbruk, vilket ökar risken för utagerande. Dessa utgör dock fortfarande en minoritet av invandrargruppen.

Källor: Aftonbladet, Expressen, Brå, Kit