Detta är en artikel från TT.

Busch stödjer inte förbud mot koranbränning

Telegram från TT / Omni
20 August 2023, 14.08, uppdaterad 20 August 2023, 14.56

Kristdemokraternas ledare Ebba Busch går till attack mot ”främmande makter” som ”vill stärka sina positioner och sprida sina ideologier”. Sverige används som en bricka i ett spel, säger hon i sitt sommartal på söndagen.

– Det vore fel att säga att vi därmed skulle vara maktlösa. Det är vi inte. Hur vi nu agerar när vi utsätts för hot definierar vilka vi är – men kanske framför allt vilka vi kommer att bli, säger Busch ,i talet som sänds i sociala medier.

Hon tar också upp kraven som ställts på att Sverige ska förbjuda koranbränningar som hon menar dels kommer från ”islamistiska diktaturer” men också från opinionsbildare i Sverige:

– De vill inte att man ska få håna och kritisera en religion. Det är inte förenligt med ett modernt samhälle.

Hon tar även upp beslutet att se över ordningslagen och säger att regeringen tillsätter utredningen utifrån ett totalförsvarsperspektiv.

– Vi som parti kommer inte att stödja något som skulle innebära ett de facto-förbud mot koranbränningarna eller andra kränkande yttranden. Det är också den linje vi kommer att bevaka i den parlamentariska referensgruppen, säger Busch.