Bostadssamtalen har kapsejsat

De borgerliga partierna hoppar av samtalen med regeringen och Vänsterpartiet om bostadspolitiken.

Nu väntar ett regeringsförslag på tisdagen medan gemensamma borgerliga förslag kommer i höst.

– Mycket av det de föreslår kräver omfattande utredningar och skulle ta mycket lång tid att genomföra, säger finansminister Magdalena Andersson till TT.

De ekonomisk-politiska talespersonerna i de fyra Allianspartierna skriver i en debattartikel i Dagens Nyheter att regeringen förslag är alltför försiktiga och i för stor utsträckning lutar sig mot Vänsterpartiet, vilket försvårar en uppgörelse.

"Alliansen lämnar med omedelbar verkan de blocköverskridande bostadssamtal som pågått under våren", skriver de borgerliga partierna i ett pressmeddelande.

Besvikna på motsidan

Fastighetsavgiften och ränteavdragen har varit på bordet men där har regeringen inte lagt fram några konkreta förslag, enligt finansminister Magdalena Andersson (S).

TT: Är det något som kan finnas med i morgon?

– Nej, det kan jag säga redan nu att det kommer det inte att vara, säger finansministern.

De borgerliga pekar ut en rad områden där de är särkilt besvikna på motsidan. Det rör att respektera riksdagens beslut, att korta överklagandeprocesserna, att förenkla för privat bostadsuthyrning, att förändra flyttskatten samt reformera systemen med riksintressen, naturreservat och strandskyddet.

"Har riksdagsstöd"

Magdalena Andersson beklagar att Alliansen inte vill ställa sig bakom en uppgörelse,

– Vi har från regeringens sida varit beredda att både ge och ta i de här samtalen och nu valde de borgerliga partierna att inte vara med. Det är ändå så att vi genom de här samtalen har fått väldig bra grund för det stora bostadspolitiska paket som vi kommer att presentera inom kort, säger hon till TT.

På tisdagsmorgonen ska regeringen lägga en rad förslag som ska få fart på bostadsbyggandet.

– Det är förslag som vi via samtalen vet att vi har stöd för i riksdagen, fortsätter hon.

Enligt Magdalena Andersson har slopade investeringsstöd varit ett villkor från Alliansen, någots som regeringen inte vill gå med på.

– Från regeringens sida har avsikten aldrig varit att vi ska bygga färre bostäder som det skulle bli då, utan att det ska byggas fler.

"Stängde inga dörrar"

Ulla Andersson, Vänsterpartiets (V) ekonomisk-politiska talesperson, säger att det är beklagligt att det inte blir en bred överenskommelse men att Alliansens avhopp inte är så överraskande.

– Borgarnas intresse har liksom inte funnits där om man inte har fått igenom marknadshyror. När de inte fick igenom det tappade de intresset, säger Andersson.

Hon uppger att V gjort klart under samtalen att partiet inte ville ha marknadshyror men däremot fler hyresrätter. Enligt Andersson stängde inte V några dörrar och hon säger att partiet kunde ha gått med på flera av de borgerliga önskemålen.

Nu kan regeringen välja att tillsammans med V hitta vägar framåt, säger Andersson.

– Det handlar om att bygga fler hyresrätter med hyror för vanligt folk.

TT har sökt företrädare för allianspartierna, som väljer att avvakta med kommentarer.

TT