Detta är en artikel från TT.

Chalmers förbjuder politiska manifestationer

Telegram från TT / Omni
14 November 2023, 11.39, uppdaterad 14 November 2023, 15.32

Chalmers tekniska högskola i Göteborg förbjuder politiska manifestationer och affischering för att värna arbetsmiljön. Lärosätet får stöd av utbildningsminister Mats Persson (L).

”Med anledning av det oroliga omvärldsläget och det starkt polariserade samhällsklimatet har Chalmers beslutat att inte tillåta politiska manifestationer på campus, eller i våra lokaler. Detta för att värna arbetsmiljö och trygghet för våra studenter och anställda”, skriver rektor Martin Nilsson Jacobi och Chalmers studentkårs ordförande Isabelle Jarl.

Bakgrunden till beslutet är den senaste tidens upprop och manifestationer vid flera lärosäten, bland annat Chalmers. Studenter har bland annat krävt bojkott av israeliska universitet i protest mot kriget i Gaza och ställningstagande för palestinierna.

S-studenter kritiserar

Beslutet kritiseras av Socialdemokratiska studentförbundet:

”Svåra diskussioner måste kunna föras i samhället. Att Chalmers nu tar bort den möjligheten skadar så väl det demokratiska samtalet som studenters möjlighet att vara aktiva demokratiska samhällsmedborgare”, säger förbundsordförande Emma Fastesson Lindgren i ett skriftligt uttalande.

Men Chalmers får ministerstöd:

– Jag har förståelse för beslutet. I en polariserad tid är det viktigt att våra universitet fokuserar på utbildning och forskning och inte blir en arena för politiska demonstrationer, säger Mats Persson till TT.

”Livsnerv”

Rektor och kårordförande tillstår att yttrandefrihet är en ”livsnerv” och en ”nödvändig förutsättning” för ett universitet, men att lärosätet måste ta ansvar för formerna för idéutbyte.

– Jag delar helt den synen och uppfattar att Chalmers nu agerar i förebyggande syfte, för att kyla ned känslorna. Vi har sett hur ett antal manifestationer och demonstrationer har urartat, där stöd till det palestinska folket har utvecklats till arenor där man uttryckt antisemitiska slagord och hyllat Hamas terrorhandlingar. Vi vill inte ha in det på våra universitet, säger Mats Persson.