Detta är en artikel från TT.

"Coronabonus" till privatpersoner

Telegram från TT / Omni
25 May 2021, 12.13

"Coronabonusen", som finansminister Magdalena Andersson (S) kallat åtgärden, är ett steg närmare beslut.

Regeringen har nu lämnat över en proposition om den tillfälliga skattereduktionen för arbetsinkomster 2021 och 2022 som aviserades i samband med höstbudgeten, enligt ett pressmeddelande.

Förslaget, som är en överenskommelse mellan regeringen och samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna, berör dem med inkomster överstigande 60 000 kronor per år upp till 500 000 kronor per år och ger som mest en skattereduktion om 2 250 kronor per år.

Syftet med den tillfälliga skattereduktionen uppges vara att kompensera privatpersoner för ökade kostnader exempelvis för att anpassa hemmet till arbetsplats eller för ändrade ressätt till arbetet. Sådana kostnader är normalt inte underlag för skatteavdrag.

Reduktionen föreslås ges för hela beskattningsåren 2021 och 2022 och beräknas minska skatteintäkterna med 5 miljarder kronor per år.