Foto: Lise Åserud / NTB scanpix / TT

Covid-19 ökar risk för förtida födsel

Det är vanligare att gravida kvinnor med covid-19 föder för tidigt jämfört med friska gravida. Och jämfört med covidsjuka kvinnor som inte är gravida får de intensivvård i högre utsträckning – trots att deras symtom i första skedet inte är lika tydliga.

Telegram från TT / Omni
02 sept. 2020, 05.25

Allt fler studier pekar på att graviditet är en riskfaktor vid covid-19. Men när det gäller hur sjukdomen påverkar själva graviditeten och fostret har svaren hittills spretat en del. Nu har en grupp forskare från bland annat Storbritannien, Nederländerna, Spanien, Kina och USA gjort en omfattande sammanställning av kunskapsläget. Totalt har de gått igenom 77 olika studier från olika delar av världen, som tillsammans omfattar nästan 11 500 kvinnor under eller strax efter graviditeten.

Resultatet, som har granskats av andra forskare och publiceras i den medicinska tidskriften British Medical Journal, visar att gravida kvinnor med covid-19 får intensivvård i högre utsträckning än ickegravida kvinnor som är covidssjuka. Dessutom föder de oftare för tidigt jämfört med friska gravida, alltså före vecka 37 i graviditeten. När det gäller fostret kunde forskarna inte se någon ökad risk för dödsfall, men det var vanligare att de nyfödda behövde vårdas på neonatalavdelning.

Färre symtom

Dessa risker förvärras med stigande ålder, och om den gravida kvinnan har andra riskfaktorer som fetma, högt blodtryck eller diabetes, konstaterar forskarna.

Ett annat mönster som framträdde var att gravida kvinnor med covid-19 inte uppvisar lika tydliga symtom jämfört med ickegravida kvinnor som har covid-19. Framför allt handlar det om feber och muskelvärk, som inte syntes i samma utsträckning hos de gravida kvinnorna.

Forskarna bakom den nya studien understryker dock att det skulle kunna finnas andra faktorer som förklarar dessa resultat. Till exempel kan det vara så att vårdpersonal är extra benägen att flytta en gravid kvinna till intensivvårdsavdelning om de vet att hon har covid-19, och på motsvarande sätt skulle det kunna finnas en ökad vilja att förlösa tidigare med kejsarsnitt.

Bästa tillgängliga kunskap

De många studier som genomgången bygger på är enligt forskarna inte tillräckliga för att kunna ge den typen av information på ett jämförbart sätt.

Men med tanke på att det här är den mest omfattande sammanställningen av kunskapsläget just nu rekommenderar forskarna i sin artikel att vårdpersonal och barnmorskor ska vara extra uppmärksamma när de möter gravida kvinnor med covid-19, framför allt om kvinnorna dessutom har andra riskfaktorer.