Covid-testning drabbad av leveransproblem

Flera regioner får begränsad provtagningskapacitet för covid-19 under veckan.

Anledningen är att analysmaterial till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) blivit försenat.

Telegram från TT / Omni
19 October 2020, 12.14

Flera regioner får begränsad provtagningskapacitet för covid-19 under veckan.

Anledningen är att analysmaterial till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) blivit försenat.

SVA analyserar covid-19-prover åt bland annat regionerna Jönköping, Kronoberg och Örebro.

En inställd leverans från Taiwan gör dock att kapaciteten kommer att halveras den här veckan.

– I normala fall handlar det om 1 700–1 800 tester per dag. Men den här veckan blir det ungefär halva den summan, säger Henrik Ericsson, chef på den mikrobiologiska enheten på SVA, till TT.

– Det var problem med kvalitetskontrollen på sändningen vi skulle ha fått i förra veckan, men vi får en ny sändning om en vecka.

Enligt Malin Bengnér, smittskyddsläkare i region Jönköpings län, kommer bland annat inneliggande patienter och vårdtagare inom äldreomsorgen att prioriteras under veckan.

"Övriga invånare med lindriga symtom kan tyvärr få vänta längre eller i värsta fall få avstå från provtagning", säger hon i ett pressmeddelande.

"För att undvika smittspridning är det mycket viktigt att alla med förkylningssymtom stannar hemma, oavsett provtagning."