Satsning på forskning kritiseras

OECD underkänner i en ny rapport satsningar på forskning som Alliansregeringen gjorde. OECD ser brist på styrning och visioner som ska lyfta Sverige som forskningsland, i den allt hårdare konkurrensen.

Riskerar Sverige att halka efter ytterligare internationellt sett vad gäller forskning och innovationer? Att döma av en OECD-rapport, som presenteras på tisdagen, är det scenariot möjligt.

I dag satsar många länder på att vässa sig. Sverige har inte den topposition man hade för 15 år sedan. Den förra regeringen satsade därför miljardbelopp på bland annat ökade forskningsanslag till universiteten. Men den satsningen har inte lett till några mätbara förbättringar av forskningsresultaten. Pengarna har inte använts på det sätt som det var tänkt, enligt OECD.

– Vi förstår vad man ville uppnå men i efterhand kan man konstatera att det inte riktigt fungerade som det var tänkt, säger Gernot Hutschenreiter, en av rapportförfattarna.

Bland de bästa

Rapporten är en uppföljning på en studie från 2012. I den konstaterades att Sverige är ett av världens bästa länder på innovation, men också att utgifterna för forskning och utveckling i förhållande till BNP har sjunkit de senaste åren, när storföretag väljer att forska på annat håll. Andra länder har de senaste åren varit mer framgångsrika än Sverige i sina forskningssatsningar.

Den bilden har inte förändrats, enligt Gernot Hutschenreiter. En förklaring är enligt OECD avsaknad av styrning, samordning och en vision, delvis inom akademin men framför allt på en högre nivå i samhället. Det är något av kärnan i OECD:s kritik.

Några grundfrågor är om det forskas på rätt sätt, på rätt saker. OECD ser flera frågetecken kring det i Sverige, och efterlyser en strategi för hur forskningen i högre grad ska bidra med svar på hur Sverige kan möta samhällsutmaningar, ett uttalat mål från politiskt håll.

"Andra mer strategiska"

Näringsminister Mikael Damberg (S) säger sig inte vara förvånad över OECD:s slutsatser.

– Det har varit ett problem att politiken kring innovation inte har hängt ihop. Räknar man på investeringar, hur mycket vi sätter in i systemet, är vi fortfarande väldigt framgångsrika. Men om vi räknar på hur mycket vi får ut, i forskning och innovation, är vi mer medelmåttiga. Andra länder har jobbat mer strategiskt, säger han.

TT