Foto: Johan Nilsson/TT

Dålig uppkoppling för landets bönder

Många av landets lantbrukare saknar internetuppkoppling med fiber. En brist som gör livet tufft för många lantbruksföretag.

– Väldigt oroväckande. Det är tydligt att lantbrukare ligger efter i fiberutbyggnaden om man jämför med företag i tätort, säger LRF:s näringspolitiska expert.

Telegram från TT / Omni
26 jan. 2020, 09.59

Ett fungerande internet är en förutsättning för en modern mjölkgård med mjölkrobot – eller för den moderna spannmålsodlaren.

– Om man vill bli mer precis i sin odling, få högre skörd och använda mindre resurser, då kan datainsamlingen göra att man planerar rätt mängd gödsel och växtskyddsmedel, förklarar Cecilia Reje som är näringspolitisk expert med fokus på infrastruktur på Lantbrukarnas Riksförbund (LRF).

– Det här kräver att man har rätt teknologi.

Men det har långtifrån alla, om man får tro undersökningen ”Digital infrastruktur i lantbruket” som genomförts på uppdrag av LRF. 1 000 lantbrukare tillfrågades – knappt hälften svarade.

Resultatet? 53 procent av de svarande uppger att man har fast bredband via fiber. 16 procent är beroende av kopparnätet för att få internet – och fem procent av de svarande saknar internet helt och hållet.

– Det innebär att det blir svårare att driva företag i de här områdena. Det går, men det är väldigt svårt.

"Hjälper till med grävning"

Även om svarsfrekvensen är låg tyder siffrorna på en förbättring. I LRF:s tidigare undersökning, som gjordes år 2016, uppgav 25 procent av lantbrukarna att de har bredband via fast fiber, mot dagens 53 procent.

– Jättebra, men samtidigt som vet vi att det varit otroligt mycket investeringar i bredband så får vi allt mer indikationer om att större aktörer blir försenade eller helt enkelt backar ut i bredbandsprojekt. Det är oroväckande, säger Cecilia Reje.

TT: Vad kan lantbrukarna själva göra för att stötta upp fiberutvecklingen?

– De är engagerade lokalt i att få till en fiberutbyggnad, de kanske hjälper till med grävningen. Min bedömning är att de försöker så gott de kan.

"Ökad statlig finansiering"

Bredbandsutbygganden går framåt – även på landsbygden. Enligt Internetstiftelsens nyaste rapport som presenterades i höstas har nu mer än hälften av hushållen på landet tillgång till fiber. Men börjar därmed komma ikapp städerna – men långt ifrån alla är nöjda med takten.

Samtidigt har regeringen satt som mål till 2025 att 98 procent av alla hushåll och företag i Sverige ska ha tillgång till bredbandshastigheter på 1 gigabit per sekund.

Är det realistiskt? Det krävs mer pengar, kontrar LRF:s Cecilia Reje.

– Det är tydligt att man kommer behöva ha en ökad statlig finansiering för att kunna nå de här målen.

Fakta: Om LRF:s undersökning

Undersökningen ”Digital infrastruktur i lantbruket” gjordes på uppdrag av LRF under hösten 2019.

• 1 000 lantbrukare som har över 10 hektar åker tillfrågades – 483 svar kom in.

• 53 procent av de svarande uppgav att man har fast bredband via fiber.

• 32 procent har mobilt bredband.

• 16 procent har fast bredband via telefonjacket.

• 5 procent saknar helt tillgång till internet i sitt lantbruksföretag.

• Fast bredband via fiber är vanligare än genomsnittligt bland större djurhållare.

• Mobilt bredband är vanligare än genomsnittligt bland yngre lantbrukare.

Källa: LRF