Damberg: Gängen ska klämmas åt

Gängvåldet ska stoppas – med en bred partiöverenskommelse. På torsdagen hölls det första mötet.

Ansvariga ministrar hoppas på framgång medan oppositionen är skeptiskt avvaktande.

Telegram från TT / Omni
5 September 2019, 06.20

Gängvåldet ska stoppas – med en bred partiöverenskommelse. På torsdagen hölls det första mötet.

Ansvariga ministrar hoppas på framgång medan oppositionen är skeptiskt avvaktande.

Alla riksdagspartier utom SD var inbjudna till mötet med inrikesminister Mikael Damberg (S) och justitieminister Morgan Johansson (S). De hoppas komma fram till konkreta åtgärder för att bryta det grova våldet och nyrekryteringen till gängen.

– Vi ska hålla hög takt i förhandlingarna. Vi ska vara pragmatiska och inriktade på att nå en överenskommelse, säger Morgan Johansson.

Frågan är om det går särskilt snabbt att få nya åtgärder på plats.

Ingen diskussionsklubb

Moderaterna vill inte att samtalen ska bli en diskussionsklubb. Det har redan pratats tillräckligt, tycker partiets rättspolitiske talesperson Johan Forssell.

– Det finns fortfarande en farhåga hos mig att det här ska ta lång tid. Jag tycker att vi redan har lägesbilden klar för oss. Det räcker att öppna vilken tidning som helst så ser man den. Från Moderaternas sida är det nu prioriterat att vi snabbt kommer framåt, säger Forssell efter mötet.

Än så länge har det inte varit några konkreta förhandlingar, men ett nytt möte är inbokat till nästa vecka. I kommande samtal vill M att regeringen ska vara beredd att göra stora positionsförflyttningar och ta fram en operativ handlingsplan med tydliga tidsgränser där saker inte begravs i utredningar.

– Vi är kritiska till att saker vi kom överens om 2015 och 2017 fortfarande inte är genomförda, säger Forssell med hänvisning till migrations- och terroröverenskommelserna.

KD: Regeringen långsam

Även KD menar att regeringen är saktfärdig.

– Vi är i ett krisläge och det är väldigt allvarligt när vi har avrättningar på våra gator och sprängdåd sätter skräck i stad efter stad. Jag hade förväntat mig mer av konkreta åtgärder och förslag från regeringens sida redan på det första mötet, säger Andreas Carlson (KD), vice ordförande i justitieutskottet.

Han hade med sig de 168 tillkännagivanden som justitieutskottet gjort till regeringen sedan 2014, alltså uppmaningar om att genomföra åtgärder. En bra start vore om regeringen betar av den listan, tycker Carlson.

– Jag tycker att det är relevant att börja i den ändan och inte nu lägga på ytterligare åtgärder när vi ser att regeringen har dragit benen efter sig, säger Carlson.

Inrikesminister Mikael Damberg ville inte utesluta några av alla de förslag som finns på bordet.

– Jag stänger inte dörren för några förslag, sade Damberg till TT efter mötet.

Skärpta straff

I sin regeringsförklaring i januari i år utlovade statsminister Stefan Löfven (S) bland annat skärpta straff för brott kopplade till kriminella uppgörelser, att straffen ska skärpas för den som överlåter narkotika till andra och även för den som rekryterar unga – ett sätt att försöka komma åt att de kriminella gängen använder sig av tonårspojkar som inte är straffmyndiga för att till exempel vara knarkkurirer.

Annat som utlovades var ett nationellt exitprogram för gängmedlemmar som vill lämna kriminaliteten.

Än så länge har inte mycket hänt med dessa förslag. Beredning pågår, men är i ett tidigt skede, är beskedet från justitiedepartementet.

När något väl händer ska förslagen utredas, remissbehandlas och omvandlas till lagförslag som ska behandlas av riksdagen. En process som normalt tar flera år.

Inom kort ska en utredning om kronvittnen och andra frågor som rör vittnesskydd tillsättas, men det är fortfarande oklart om den kommer att omfatta anonyma vittnen. Något som flera partier vill.

Fakta: Partiernas förslag

Ett urval av vad partierna vill se:

Moderaterna:

Fördubbla straffen för kriminella som begått gängrelaterad brottslighet.

Visitationszoner.

Vistelseförbud så att kriminella kan stoppas från att återvända till sitt gamla område.

Inför ett system med kronvittnen.

Inför tidsbegränsat försök med anonyma vittnen.

Slopa straffrabatten för unga 18–21 år.

Socialdemokraterna:

Prioritera förslag som ger polisen bättre verktyg.

Hemlig dataavläsning.

Skydd för vittnen.

Brottsförebyggande åtgärder.

Sverigedemokraterna:

Kriminalisera deltagande i kriminell organisation.

Kronvittnessystem.

Utökat vittnesskydd och utredning av anonyma vittnesmål.

Minskad "mängdrabatt".

Avskaffad "ungdomsrabatt" över 18 och minskad "ungdomsrabatt" mellan 15 och 17 år.

Kristdemokraterna:

Avskaffa straffrabatterna.

Anonyma vittnen och kronvittnen.

Vistelseförbud för personer vars brottsliga verksamhet eller nätverk är knutna till en viss plats.

Tillträdesförbud för personer som begår brott i butiker.

Liberalerna:

Förbättra det brottsförebyggande arbetet med satsning på skola, socialtjänst och integrationsåtgärder.

Utred kronvittnen och anonyma vittnen.

Avskaffa två-tredjedelsfrigivning.

Avskaffad ungdomsrabatt.

Vistelseförbud

Miljöpartiet:

Fortsätta att "slå mot pengarna", strypa den svarta ekonomin.

Bryt nyrekryteringen, bland annat införa ny brottsrubricering om kriminell rekrytering.

Vänsterpartiet:

Tillsätt en haverikommission om våldet.

Inför Sluta skjut-projekt i flera städer.

Tydligare samverkan mellan polis och kommun i utsatta områden.

Utred ett nytt vittnesskyddsprogram.

Centerpartiet:

Stärkt vittnesskydd.

Skärp straffen för övergrepp i rättssak till minst 2 år och inför obligatorisk häktning.

Kronvittnessystem.

Strängare straff för organiserad brottslighet.