De med antikroppar kan träffa sina äldre

Personer med påvisade antikroppar för covid-19 kan träffa personer i riskgrupper.

– Men det förutsätter att man inte har några symtom, säger Karin Tegmark Wisell, avdelningschef vid Folkhälsomyndigheten.

Telegram från TT / Omni
30 juni 2020, 14.04

Nu har Folkhälsomyndigheten tagit fram en vägledning för hur man kan använda utfallet av de antikroppstester som görs i landet.

– Ett positivt antikroppstest kan medföra en minskad risk att själv bli smittad och därmed en minskad risk att föra smittan vidare i samhället. Det innebär att en person med antikroppar kan umgås med personer som tillhör en riskgrupp, säger Karin Tegmark Wisell.

– Vi vet inte fullt ut hur skyddande antikroppssvaret är, men det finns tillräckligt med underlag för att det skulle skydda mot svår sjukdom.

Undantag möjligt

TT: De med positivt antikroppssvar kan träffa riskgrupper – gäller det även äldre på äldreboenden?

– Vad det gäller äldreboenden är det lite speciellt, för där har vi en lagstiftning om besöksförbud och det måste varje äldreboende ta ställning till, säger Karin Tegmark Wisell.

– Men vi bedömer ur ett smittskyddsperspektiv att tillhör man en icke-riskgrupp, har antikroppsproduktion, är i övrigt frisk och inte har några symptom, är det en liten risk att träffa någon i en riskgrupp. Det gäller även om man bor på ett äldreboende, och det äldreboendet gör undantag från besöksförbudet.

5 333 dödsfall

Antalet personer som smittats av coronaviruset och avlidit i Sverige uppgår nu till 5 333 personer. Under tisdagen rapporterades 23 nya dödsfall, enligt Folkhälsomyndigheten.

Det finns fortsatt en viss eftersläpning när det gäller inrapporteringen av antalet avlidna.

– Vi ligger nu på ett sju dagars rullande medelvärde på 25 avlidna per dag, säger Karin Tegmark Wisell vid en pressträff.

Det totala antalet bekräftat smittade i landet ligger nu på 68 451 personer.

2 429 personer får eller har fått intensivvård. Enligt Folkhälsomyndigheten fortsätter antalet nya allvarliga fall som kräver vård att sjunka.

Totalt vårdas 427 patienter i intensivvården med respirator. Av dem har 155 personer covid-19.

– Det finns ungefär 32 procent tillgängliga intensivvårdsplatser nationellt. Det finns en förmåga att möta ett förändrat behov. Kapaciteten är stor, säger Thomas Lindén, avdelningschef vid Socialstyrelsen.

Fortsätter öka

Antalet virusfall fortsätter att öka i världen och över tio miljoner personer har bekräftats smittade av covid-19.

– Det sätter tydligt avtryck i världens alla länder. Vi har ett stort antal fall i Sydamerika, särskilt i Brasilien, men även USA, säger Karin Tegmark Wisell.

Det går även att se ett ökande antal fall i delar av Asien.

– Vi ser inte en uppbromsning på global nivå, säger hon.