Detta är en artikel från TT.

Det här kan få ner smittan till noll

Telegram från TT / Omni
12 August 2021, 05.16, uppdaterad 13 August 2021, 15.54

Med relativt enkla åtgärder går det att få ner den inhemska smittspridningen till noll. Det tror Joakim Dillner, professor i infektionsepidemiologi.

– Vi bör satsa på en så liten inhemsk smittspridning som möjligt, säger han.

Spridningen kommer inte att börja avta förrän utlandsresenärerna kommer hem och de smittkedjor som dessa kan ge upphov till har upphört.

Det säger Joakim Dillner, professor i infektionsepidemiologi vid Karolinska institutet, till TT.

– Smittspridningen sker just nu bland ovaccinerade personer och utlandsresenärerna, för när de kommer hem startar de nya smittkedjor. De spär helt klart på epidemin. Jag tror vi kommer att ha den här uppåtgående trenden i åtminstone någon månad till.

Värst i klassen just nu är Stockholm, där smittspridningen ökat flera veckor i rad.

– I Stockholm har man nu runt 2 000 nya fall varje vecka, jämfört med cirka 200 i slutet av juni. Det är en tiofaldig ökning, vilket är oroande. Å andra sidan hade Stockholm runt 20 000 nya fall varje vecka när det var som värst. Den smittspridningen Stockholm har nu är alltså bara tio procent av vad den var förut. Vi har fortfarande en epidemi, men inte en fullskalig sådan, säger Joakim Dillner.

Trycket ökar

Antalet dödsfall är dock fortfarande litet, så även antalet som vårdas på sjukhus för covid-19, jämfört med när det var som värst. Under perioden 3–9 augusti registrerade Region Stockholm inte ett enda dödsfall i covid-19.

Så vad är problemet? Varför kan vi inte bara leva som vanligt?

Enligt Joakim Dillner finns en fara, om smittspridningen går upp ytterligare.

– Vaccinet skyddar inte till 100 procent, utan till cirka 80 procent. Och av dem som smittas, trots att de är vaccinerade, riskerar runt hälften att drabbas av svår sjukdom. Om smittspridningen går upp, ökar trycket och därmed risken för vaccingenombrott, det vill säga att man blir smittad trots att man är fullvaccinerad.

Han refererar till två studier i New England Journal of Medicine respektive Lancet, och med ”svår sjukdom” avser han symtom som fått vederbörande att uppsöka sjukvård. Väldigt få av dessa behövde intensivvård.

TT: Samtidigt säger alla att viruset är här för att stanna, så vilken smittspridning är acceptabel?

– Jag tycker att vi bör ha som mål att ha noll inhemsk smittspridning, något jag tror är fullt möjligt.

Minst 75 procent

TT: Hur då?

– Med hjälp av vaccinationer och genom att ha kvar de hygienregler (och rekommendationer) som inte är skadliga för samhället. I vintras hade vi vare sig någon influensa eller vinterkräksjuka, något som aldrig hänt tidigare. Därutöver måste vi också ha en regional beredskap och smittspåra varje enskilt fall. I så fall är det fullt möjligt med noll inhemsk smittspridning. Alla tror nog inte det, men jag gör det.

TT: Hur stor andel måste vara vaccinerade, tror du?

– Minst 75 procent som fått båda doserna. Det är vad man har sett i andra länder. En del tror 90 procent, eller ännu fler, men då har de inte räknat med att befolkningens beteende har ändrats.

TT: Kommer den ökande smittspridningen att fortsätta?

– Ja, tyvärr. För nu kommer det hem människor från länder som kanske har ett tio gånger så högt smittryck som Sverige, och när de kommer hem startar de nya smittkedjor. Det kommer att förvärras ett tag till, men sen tror jag att det blir lugnare. I mitten av september, ungefär.

Rättad: Texten har kompletterats med ett stycke efter citatet där Joakim Dillner talar om ”svår sjukdom”.

Coronaläget just nu

Enligt Folkhälsomyndighetens senaste veckorapport, som sträcker sig fram till och med söndagen den 1 augusti (vecka 30), ökar smittspridningen i stora delar av landet.

Av de fall som rapporterades vecka 30 hade 17 procent smittats utomlands. De flesta bland dessa rapporterades inom Europa med flest fall smittade i Spanien och i Kroatien.

Under vecka 30 rapporterades 3 451 bekräftade fall av covid-19 i Sverige, vilket var cirka 30 procent fler än under vecka 29.

Incidensen av fall per 100 000 invånare var statistiskt säkerställt högre i 12 regioner under vecka 30, jämfört med vecka 29.

Källa: Folkhälsomyndigheten