Detta är en artikel från TT.

Det här tror svenskarna på

Telegram från TT / Omni
1 January 2022, 19.01

Förtroendet för vaccin är relativt högt och samsynen kring den globala uppvärmningen är förhållandevis bred. Däremot går åsikterna isär kring Estoniakatastrofen och coronavirusets ursprung i en ny vetenskap- och folkbildningsundersökning.

I samarbete med Kantar Sifo har Föreningen Vetenskap och folkbildning (VoF) undersökt svenska folkets inställning till olika ämnen där vetenskap och pseudovetenskap ofta kolliderar.

Undersökningen är en uppföljning av VoF-undersökningen 2015, men den här gången har panelen fördubblats. 2 500 personer har fått redogöra för sin inställning i frågor som rör miljö, hälsa, kunskap, tro och konspirationsteorier.

Partisympatier visar sig vara den faktor som ger de tydligaste skillnaderna i svaren och det är de som sympatiserar med Sverigedemokraterna som generellt sticker ut mest. Även Kristdemokraternas anhängare skiljer ut sig på många punkter.

Virusteorier

Anhängare till SD tror mer på de konspirationsteorier som presenteras i undersökningen och nästan varannan sverigedemokrat anser att mänskligheten består av olika raser med medfödda personlighetsegenskaper.

SD-anhängare har betydligt fler som inte tror att mänskligheten påverkat den globala uppvärmningen, medan uppfattningen att coronaviruset spridits avsiktligt är dubbelt så vanlig hos kristdemokrater som hos socialdemokrater eller moderater.

Kristdemokrater tror också oftare på religiösa föreställningar och paranormala fenomen som en högre makt, änglar, liv efter döden och healing, samtidigt som de tillhör de största skeptikerna till evolutionsläran.

Estoniaskeptiker

Anhängare till Moderaterna följer befolkningen i stort i de flesta frågor, men visar sig oftare vara tveksamma till den officiella förklaringen av Estoniakatastrofen. Miljöpartiet och Vänsterpartiet har flest följare som är övertygade om att det pågår en global uppvärmning och de är också överrepresenterade vad gäller en positiv inställning till biodynamisk odling.

En av slutsatserna som Föreningen Vetenskap och folkbildning drar av undersökningen är att utbildningsnivå och var personer är bosatta tycks samvariera. Ju större stad desto högre utbildningsnivå och därmed högre tilltro till vetenskap och lägre benägenhet att tro på konspirationsteorier.