Detta är en artikel från TT.

Domstolarna får hälften av vad de begärt

Telegram från TT / Omni
3 April 2024, 13.34

Domstolarna får 100 miljoner kronor extra i regeringens vårändringsbudget. De hade begärt 200 miljoner.

– Det är väldigt viktigt att hela rättsväsendet får de förstärkningar som krävs, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M).

Gängkriminaliteten har gett domstolarna mer att göra.

– När brottsuppklarningen ökar och fler kriminella lagförs så ökar också belastningen på övriga delar av rättsväsendet. För oss är det oerhört centralt att domstolarna får bra förutsättningar att genomföra sitt viktiga samhällsuppdrag, säger Gunnar Strömmer.

Han säger att de 100 miljonerna är ett viktigt tillskott, trots att det bara är hälften av vad domstolarna begärt.

– De här medlen är ett extra tillskott utöver det som har sin bakgrund i att domstolarna varit offensiva i nyrekryteringar och också vidtagit säkerhetshöjande åtgärder.

Strömmer tillägger att myndigheter har en ”anslagskredit” för oförutsedda utgifter.

– Den gör att man kan ta tillfälliga kostnader när de uppkommer och sen hantera det över tid.

Totalt beräknas domstolarnas anslag öka från 7 till 8,2 miljarder kronor mellan 2023 och 2026.