Överskott i statens finanser

Svensk ekonomi går fortsatt starkt, enligt finansminister Magdalena Andersson (S). Regeringen redovisar små justeringar i den nya ekonomiska prognosen.

Finansminister Magdalena Andersson (S) gläds åt att kunna redovisa överskott i de offentliga finanserna även i år.

– Vi har haft mig som finansminister i två år och vi har haft överskott i de offentliga finanserna i två år, säger hon på en presskonferens.

Ökad marginal

De offentliga finanserna ser relativt ljusa ut framöver, enligt Andersson. Sammantaget handlar det om en upprevidering på 40 miljarder kronor de kommande åren, bland annat till följd av lägre beräknade kostnader för sjukpenning och migration, jämfört med tidigare.

– Därmed finns det marginal om vi ser ökade behov i välfärden, säger Andersson.

Att de offentliga finanserna blev bättre i år, än tidigare beräknat, beror framför allt på en bokföringsteknisk justering av EU-avgiften och ökade momsintäkter, enligt Andersson.

Regeringens bedömning av arbetslösheten 2020 ligger kvar på samma nivå som tidigare prognos.

– Men vägen dit är något långsammare, säger hon.

Större inkomstklyftor

Andersson pratar om inkomstklyftor på presskonferensen. I USA har klyftorna ökat kraftigt, vilket kan förklara den politiska utvecklingen.

– Den svenska modellen har levererat en helt annan utveckling, säger hon.

Men, även i Sverige har klyftorna ökat, speciellt under åren med Alliansen, hävdar Andersson. Fast enligt henne visar nu prognoserna av regeringens politik att jämlikheten ökar de närmaste åren.

Små justeringar

Enligt regeringens nya prognos växer Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) med 3,4 procent i år och 2,4 procent nästa år. 2018 väntas BNP växa med 1,8 procent.

I september räknade regeringen med en tillväxt på 3,5 procent i år, 2,3 procent 2017 och 1,9 procent 2018.

När det gäller den offentliga sektorns finansiella sparande så räknar regeringen nu med ett överskott på 0,2 (–0,2) procent av BNP 2016, ett underskott på 0,4 (–0,3) procent 2017 och ett överskott på 0,2 (0,0) procent 2018.

Arbetslösheten väntas sjunka från 6,9 (6,8) procent i år till 6,5 (6,3) procent 2017 och till 6,4 (6,3) procent 2018.

Siffrorna inom parentes avser regeringens septemberprognos.

TT