Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Ekeroth vinner tvist om järnrörsfilm mot SVT

Högsta domstolen ger den före detta riksdagsledamoten Kent Ekeroth rätt till ersättning från SVT, sedan de använt hans film från den så kallade järnrörsskandalen utan tillåtelse.

Domen är "bekymmersam för hela mediebranschen", anser SVT Nyheters divisionschef Anne Lagercrantz.

Telegram från TT / Omni
18 mars 2020, 09.24

Bråket där Ekeroth var inblandad inträffade i Stockholm juni 2010 och fick mycket stor uppmärksamhet, efter det att hans film från händelsen publicerades i flera olika medier.

Eftersom Kent Ekeroth hade upphovsrätt till filmen har han i efterhand krävt ersättning för publiceringarna och vunnit flera processer mot medier som publicerat bilder och klipp ur filmen.

Skadestånd och ersättning

Nu fastställer HD domen från Patent- och marknadsöverdomstolen, som SVT hade överklagat. SVT ska därmed betala skadestånd och upphovsrättsersättning till Ekeroth samt stå för hans rättegångskostnader.

HD kommer fram till att informationsintresset "inte kan utsläcka den rätt till ersättning för SVT:s användning som filmaren har enligt upphovsrättslagen", skriver domstolen på sin hemsida.

Det står vidare att de inskränkningar som gäller i upphovsrätten för bland annat nyhetsrapportering "är utformade så i lagen att de inte är tillämpliga på SVT:s användning av mobilfilmen".

Domen är en stor besvikelse, säger SVT Nyheters divisionschef Anne Lagercrantz till SVT.

– Domstolen menar att vi hade behövt fråga om lov för att använda filmen men vi vet ju att vi aldrig skulle ha fått lov.

– Ledande Sverigedemokrater ville inte att den här filmen skulle ut. HD lämnar en rättslig osäkerhet kring hur medier i speciella situationer som den här ska agera, säger hon till SVT.

"En seger"

Ekeroths juridiska ombud Staffan Teste kallar HD:s dom "en seger för upphovsmännen":

"Det skall inte vara möjligt att otillåtet utnyttja en upphovsmans material utan tillstånd. Inte ens för public service", säger i en kommentar.

Det är också en seger för svensk upphovsrättslagstiftning, anser Teste:

"HD slår fast att den svenska upphovsrättslagstiftningen är klar och tydlig och inte strider mot europeisk upphovsrättslagstiftning som Sveriges Television försökt göra gällande".

Händelsen, då tre politiker från Sverigedemokraterna, bland andra Kenth Ekeroth, beväpnade sig med järnrör efter ett bråk, ledde till att Kent Ekeroth och hans två partikamrater Erik Almqvist och Christian Westling fick lämna politiska uppdrag 2012.

Fakta: Järnrörsfilmen

Under en blöt utekväll i Stockholm 2010 förolämpade tre ledande SD-politiker, däribland Kent Ekeroth, flera personer med rasistiska och sexistiska glåpord. Ekeroth filmade med sin mobiltelefon hur SD-politikerna beväpnade sig med järnrör.

I november 2012 publicerade Expressen delar av filmen. Flera andra medier följde efter.

Kent Ekeroth har drivit och vunnit flera processer mot tidningar som publicerat bilder och klipp ur filmen utan hans samtycke. Bland andra Svenska Dagbladet, Göteborgs-Posten och Dagens Media har dömts att betala skadestånd till SD-politikern.

Sedan 2015 har Ekeroth drivit en process om saken mot SVT. Han förlorade först i tingsrätten, men domen revs upp av Patent- och marknadsöverdomstolen som hänvisade målet till Patent- och marknadsdomstolen för prövning, som i sin fastslog att filmen inte omfattades av upphovsrätten.

Patent- och marknadsöverdomstolen gjorde dock en annan bedömning, och ansåg att SVT hade kränkt Kent Ekeroths upphovsrätt. SVT dömdes till att betala skadestånd och upphovsrättsersättning till Ekeroth samt stå för hans rättegångskostnader. Domen överklagades av SVT men fastställdes i Högsta domstolen i mars 2020.