Foto: Anders Wiklund/TT

Ekobrott vanliga i bostadsrättsföreningar

Telegram från TT / Omni
08 okt. 2019, 21.58

Tolv procent av alla bostadsrättföreningar har utsatts för ekonomisk brottslighet under de senaste fem åren, enligt en rapport som konsultföretaget Sweco har tagit fram på uppdrag av branschorganisationen Fastighetsägarna.

Det betyder att 3 000 föreningar med omkring 113 000 hushåll har drabbats, skriver företrädare för Fastighetsägarna i Dagens Nyheter.

Ett problem, menar de, är att den enda kontrollfunktionen för att upptäcka brott mot bostadsrättsföreningar är de boendes engagemang, vilket i dag är svagt i många föreningar.

Därför föreslår Fastighetsägarna att politiker och myndigheter bör stärka skyddet för bostadsrättsföreningarna. Bland annat föreslås att reglerna för revision i föreningarna ses över och att nya regler för redovisning och underhållsplanering införs.